Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,357,444

Home / การเมือง / 6 คำถาม, ตั้งพรรคการเมือง
‘สมศักดิ์’ ประเมิน นายกฯถาม 6 ข้อ หยั่งท่าที ปชช.
‘สมศักดิ์’ ประเมิน นายกฯถาม 6 ข้อ หยั่งท่าที ปชช.
Last updated: 9 พฤศจิกายน 2560 | 09:12
"สมศักดิ์" ทวง "คสช." ยึดรธน. เพื่อสร้างเชื่อมั่น ประเมิน 6 คำถาม นายกฯ เพื่อตอกย้ำการสนับสนุน และหยั่งท่าทีก่อนเดินเกมการเมือง

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ฐานะประชาชนที่เคยทำงานการเมืองในนามพรรคชาติไทยพัฒนา ตอบคำถามใน 6 ประเด็น ที่พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เผยแพร่ล่าสุด ว่า ตนเข้าใจว่าเป็นคำถามที่ นายกฯ และคสช. ต้องการทราบถึงความเห็นและความต้องการของประชาชนต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น รวมถึงต้องการเห็นทิศทางประเทศเป็นอย่างไร ต้องการให้มีนักการเมืองใหม่ หรือพรรคการเมืองเกิดใหม่หรือไม่ 

               

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์มองว่า คสช. ต้องการหยั่งท่าทีของประชาชน ก่อนจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเห็นดังกล่าว ทั้งนี้ตนไม่ขอคิดแทน คสช. ว่าต้องการอยู่ในอำนาจต่อไปหรือไม่ อย่างไรก็ตามกระบวนการสอบถามประชาชนนั้น คล้ายกับสมัยที่รัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้ตั้งคำถามไปยังประชาชนหลังจากที่ถูกหลายฝ่ายโจมตีกรณีจัดงบประมาณลงจังหวัดที่พรรคของรัฐบาลมีส..เท่านั้น ซึ่งเป็นความต้องการรู้ท่าทีและตอกย้ำการได้รับการสนับสนุน

                

นายสมศักดิ์ ยังให้คำตอบ ฐานะประชาชนที่เคยผ่านสนามการเมืองและการเลือกตั้งด้วยว่า คำถามข้อแรก ตนต้องการเห็นนักการเมืองหน้าใหม่ ที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานการเมือง ส่วนพรรคการเมือง ที่เป็นองค์กรจะเกิดใหม่หรือไม่ก็ได้ เพราะคุณภาพของพรรคการเมืองจะขึ้นอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาบริหาร หากได้คนที่มีอุดมการณ์เข้ามาทำงานการเมือง ต่อให้อยู่ในพรรคการเมืองเก่า การบริหารภายในพรรคก็จะถูกยกระดับและมีคุณภาพทางการเมือง

                

คำถามข้อสอง ต่อ ประเด็นคสช. สนับสนุนพรรคการเมือง นายสมศักดิ์ มองว่าหากเป็นเพียงตัวบุคคลที่มีตำแหน่งใน คสช. นั้น ตามสิทธิส่วนบุคคลทุกคนมีสิทธิสนับสนุนพรรคการเมืองได้ตามกฎหมาย แต่หากจะเกิดในรูปแบบของ คณะคสช. อาจถูกตั้งคำถามเรื่องความไม่เหมาะสมได้ เพราะคสช. ปัจจุบันคือรัฐบาลที่กุมอำนาจไว้ทั้งหมด

                

ข้อสาม ว่าด้วยอนาคตของประเทศชาติหลังการบริหารงานของคสช. ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขอสงวนสิทธิ์ออกความเห็นเพราะตนเคยทำงานการเมืองและบริหารประเทศมาก่อน ดังนั้นเมื่อตอบคำถามอาจถูกมองว่าใช้ความรู้สึกมากกว่าให้ข้อเท็จจริง แม้คำตอบนั้นจะมาจากข้อเท็จจริงก็ตาม 

                

ข้อสี่ ว่า ด้วย แนวทางการจัดตั้งรัฐบาลด้วยวิธีใหม่ นั้น นายสมศักดิ์ มองว่าต้องยึดความถูกต้อง คือ กติกาที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งพรรคการเมืองต้องทำตามกติกา คือ รัฐธรรมนูญ ถึงจะเรียกว่าถูกต้อง ทั้งนี้ปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมา ต้องใช้ระบบแก้ไข ทั้งนี้ระบบที่ถูกออกแบบล่าสุดคือรัฐธรรมนูญ ..2560 ที่ผ่านประชามติจากประชาชน ดังนั้นสิ่งสำคัญต้องปฏิบัติตามกลไกดังกล่าว

                

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ข้อห้า ว่าด้วยการมีธรรมาภิบาลของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านประชามติจากประชาชน ควรเชื่อมั่นในกติกาที่กำหนดขึ้น  ส่วนประเด็นการมีธรรมาภิบาลนั้นรัฐธรรมนูญกระบวนการกำจัดนักการเมืองที่ไม่มีธรรมาภิบาล ทั้งการถอดถอน ซึ่งกติกาที่เขียนไว้นั้นถือเป็นการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

              

ข้อหก ว่าด้วยการเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมืองปัจจุบัน นายสมศักดิ์ บอกว่า ขอตอบฐานะเป็นอดีตนักการเมือง ที่มองว่าเมื่อมีกฎหมาย ทั้งรัฐธรรมนูญ , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (...) ว่าด้วยพรรคการเมือง และ ...ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บังคับใช้แล้ว นักการเมืองจึงจำเป็นต้องถามถึงความพร้อมของรัฐบาลและ คสช. ว่าพร้อมหรือไม่ ดังนั้นการเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ใช่การตำหนิ หรือวิจารณ์รัฐบาล เพียงแต่เป็นการถามรัฐบาลถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง

                

"หากคสช. และรัฐบาล ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหัวใจของการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และที่ผ่าน คสช. และเครือข่ายแม่น้ำ 5 สาย ควรเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองได้ทำมา ส่วนผลของการกระทำที่สะท้อนเป็นความเชื่อมั่นนั้น ขึ้นอยู่กับประชาชน ทั้งนี้ผมมั่นใจว่าประชาชนมีบทสรุปและบทเรียนจากข้อผิดพลาดที่ผ่านมา และไม่ทำให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย และจะทำเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศ" นายสมศักดิ์ กล่าว

First posted: 9 พฤศจิกายน 2560 | 09:12
Source :
  • คมชัดลึก