Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,357,444

Home / การเมือง / โพล , ครม.
ผลสำรวจ ‘กรุงเทพโพล’ 76.9% หนุนปรับครม.ศก. คาดหวังรัฐบาลบริหารเรื่องปากท้องดีขึ้น
ผลสำรวจ ‘กรุงเทพโพล’ 76.9% หนุนปรับครม.ศก. คาดหวังรัฐบาลบริหารเรื่องปากท้องดีขึ้น
Last updated: 13 พฤศจิกายน 2560 | 14:49
‘กรุงเทพโพลล์’ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไรกับการปรับ ครม. ประยุทธ์ 5" โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค จำนวน 1,166 คน

ระหว่างวันที่ 7-8 ..ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 52.5 เห็นว่าหากมีการปรับ ครม.จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ร้อยละ 76.9 อยากให้ปรับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจมากสุด รองลงมาร้อยละ 46.7 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ร้อยละ 24.5 ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย  แต่สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในการปรับครม. ร้อยละ 57.5 ไม่อยากให้เป็น ครม. ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

 

ร้อยละ 55.1 ไม่อยากให้เป็น ครม. พวกพ้อง เครือญาติ เพื่อนพ้องน้องพี่ และร้อยละ 51.3 ไม่อยากให้เป็น ครม. ที่เอาคนมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับกระทรวงมาดำรงตำแหน่ง ส่วนร้อยละ 61.6 คาดหวังว่า หลังปรับ ครม. แล้ว จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น ร้อยละ 48.6 หวังว่าจะมีหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน และร้อยละ 47.9 หวังว่าทุกภาคส่วนทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และร้อยละ 51.4 เชื่อมั่นมากว่า ปรับ ครม. แล้วจะนำพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแมป แต่ร้อยละ 47.6 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

First posted: 11 พฤศจิกายน 2560 | 13:58