Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,357,444

Home / ศิลปวัฒนธรรม / พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เชียงใหม่
ทายาทตระกูลนันทขว้างมอบยุ้งข้าวล้านนาอายุกว่า 150 ปีแก่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ เชียงใหม่
ทายาทตระกูลนันทขว้างมอบยุ้งข้าวล้านนาอายุกว่า 150 ปีแก่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ เชียงใหม่
ภาพยุ้งข้าวโบราณล้านนา จากผู้จัดการออนไลน์
Last updated: 14 พฤศจิกายน 2560 | 00:08
นางโสภา เมืองกระจ่าง ทายาทตระกูลนันทขว้าง มอบยุ้งข้าวล้านนาอายุกว่า 150 ปีของตระกูลให้แก่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดงานกิจกรรมหมู่บ้านล้านนาที่หาชมยาก จำลองวิถีชีวิต การกินอยู่ การแต่งกายของชาวไทยวน ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขินวันที่ 22-24 พฤศจิกายนนี้

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบยุ้งข้าวล้านนาอายุกว่า 150 ปีแก่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน และนางโสภา เมืองกระจ่าง ทายาทตระกูลนันทขว้าง เจ้าของเดิม ร่วมส่งมอบพร้อมมอบเงินบริจาคอีกจำนวน 100,000 บาท ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ได้รับความอนุเคราะห์จากนางโสภา เมืองกระจ่าง ทายาทตระกูลนันทขว้าง ที่มีความตั้งใจอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ไว้เป็นสมบัติของชาวล้านนา จึงได้บริจาคให้อยู่ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และได้รื้อถอน ย้ายจากที่ตั้งเดิมในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยทำพิธีอัญเชิญพระแม่โพสพและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บุพการี (หลองข้าวป่าซาง -นันทขว้าง) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จากนั้นได้มีการดำเนินงานรื้อถอนหลองข้าวโบราณจากอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อปลูกสร้างใหม่โดยได้รับการควบคุมงานเชิงสถาปัตยกรรมล้านนาโดย อาจารย์จุลพร นันทพานิช และได้ดำเนินการเรื่องจัดวางภูมิทัศน์ ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นเรือนหลองข้าว และมีพิธีลงเสาเอกหลองข้าวป่าซาง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ต่อมาได้จัดพิธีมอบหลองข้าวในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 25 ปีสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ยุ้งข้าว หรือหลองข้าวในภาษาล้านนาแห่งนี้ มีชื่อว่า หลองข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) โดยถือเป็นหลองข้าวขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฐานะของเจ้าของในอดีต เมื่อดูจากลักษณะของรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมแล้วสันนิษฐานว่าจะมีอายุประมาณ 150-170 ปี บริเวณเสาช่วงการหลองข้าวมีร่องรอยบากไม้เพื่อนำแผ่นไม้มาใส่กั้นเป็นห้องเก็บข้าว ซึ่งรูปแบบที่มีความโดดเด่น คือ ลวดลายแกะสลักรูปนกยูงหน้าจั่วทั้งสองด้าน และมีการปรับปรุงใส่ไม้ฉลุบริเวณระเบียง และดัดแปลงทางขึ้นตั้งแต่ในอดีต คือมีการต่อเติมบันไดถาวรขึ้นลงทางด้านหน้า จากโครงสร้างหลองข้าวเดิมที่ไม่มีทางขึ้นไปต้องใช้บันไดไม้พาดเท่านั้น

ด้าน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ กล่าวว่า ถือเป็นโชคดีที่ได้มาเห็นความงามของเรือนโบราณ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มียุทธศาสตร์ประการหนึ่ง คือ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมบนอารยธรรมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่คนสนใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่ได้มาเยี่ยมชม โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งความงดงามทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมทุกกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างดี จนทำให้เชียงใหม่กลายเป็นนครที่สง่างามทางวัฒนธรรมสืบมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาแห่งนี้ ได้เปิดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของคนล้านนาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ มีเรือนโบราณอยู่จำนวน 8 เรือน และยุ้งข้าวโบราณ 4 หลัง เรือนแต่ละหลังมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาที่โดดเด่น สวยงาม มีเสน่ห์เป็นที่ดึงดูดใจต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง 

ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายนนี้ จะมีการจัดกิจกรรมหมู่บ้านล้านนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา เป็นการจำลองวิถีชีวิต การอยู่ การกิน การแต่งกายของชาวไทยวน ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน ซึ่งหาดูได้ยาก

 

 

 

 

First posted: 14 พฤศจิกายน 2560 | 00:04