Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,374,632

Home / ทรรศนะ ความคิดเห็น / คดีจำนำข้าว, จีทูจี
ส่องคำพิพากษาจีทูจเก๊ พัน 'ยิ่งลักษณ์' คลอดยุทธศาสตร์ระบายข้าวจีทูจีเก๊
ส่องคำพิพากษาจีทูจเก๊ พัน 'ยิ่งลักษณ์' คลอดยุทธศาสตร์ระบายข้าวจีทูจีเก๊
Last updated: 27 สิงหาคม 2560 | 09:58
มีโอกาสได้ไปทำข่าวคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีโกงจีทูจี มีประเด็นจากบางส่วนของคำพิพากษาที่เกี่ยวพันมาถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งหนีคดีไม่เดินทางฟังคำพิพากษาในคดีละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ยับยั้งความเสียหายโครงการรับจำนำข้าว โดยศาลฎีกาฯออกหมายจับ และนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้ง 27 ก.ย.60 เวลา 9.00 น. ที่น่าสนใจคือ

ในคำพิพากษาศาลฎีกาฯ ชี้ว่า นายภูมิ สาระผล อดีตรมช.พาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เสนอยุทธศาสตร์ระบายข้าวจีทูจีในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่รัฐบาลที่ผ่านมาเคยกำหนดว่า จะต้องทำกับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมายจากประเทศคู่สัญญาเท่านั้นมาเป็นทำกับรัฐวิสาหกิจได้โดยไม่ต้องได้รับมอบหมายจากประเทศคู่สัญญา โดยมีการเสนอให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ พิจารณา แต่ไม่ได้เสนอให้ครม.พิจารณา

 

จากนั้น 5 วัน บริษัทกว่างตงทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศซื้อข้าว สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่จัดทำมา โดยศาลเห็นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นการจัดทำเพื่อรองรับการซื้อขายกับรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้รับมอบหมายจากประเทศจีน และยังชี้ด้วยว่าข้ออ้างที่ระบุว่าการระบายข้าวจีทูจีดังกล่าว เหมือนกับการระบายมันสำปะหลังแบบจีทูจีในรัฐบาลอภิสิทธิ์นั้น ไม่เป็นความจริง เพราะในรัฐบาลอภิสิทธิ์ มีการกำหนดว่าต้องขายให้กับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมายจากประเทศคู่สัญญาเท่านั้น  ส่วนเรื่องการขายให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้รับมอบหมายจากประเทศคู่สัญญานั้น เป็นเพียงข้อเสนอของอนุกรรมการที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์การระบายสินค้าเกษตรที่นางชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศขณะนั้น เป็นประธาน

 

ศาลฎีกาฯยังชี้ให้เห็นถึง 10 กลโกงในการทำจีทูจีเก๊ ไว้ ดังนี้

 

1) ใช้เงินสกุลบาท ซื้อ-ขาย ไม่เปิดแอลซี ชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค

 

2) ส่งมอบหน้าคลังสินค้า เปิดช่องเวียนขายข้าวภายในประเทศ

 

3) ไม่กำหนดหลักฐานการส่งออก

 

4) ขายข้าว 2.195 ล้านตันมากกว่าข้าวที่มีในสต๊อค 2.18 ล้านตัน และยังทำสัญญาขายข้าวในนาที่ยังไม่ได้มีการเก็บเกี่ยวด้วย

 

5) ทำสัญญาซื้อ-ขายข้าว โดยไม่แยกชนิด ทั้งที่ราคาแตกต่างกันมาก .กว่างตง คู่สัญญาที่ไม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีน รับแต่ข้าวหอมมะลิจนหมดคลัง ไม่รับซื้อข้าวทั้งหมดตามสัญญา อีกทั้งมีการแก้ไขสัญญาหลายครั้งที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา ในขณะที่รัฐเสียหาย หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยแอบอ้างว่าเป็นการระบายข้าวแบบจีทูจี

 

6) ทำสัญญาเสียเปรียบ ไม่มีข้อตกลงให้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญา อนุญาตให้บ.คู่สัญญานำข้าวที่ซื้อไปขายในเชิงพาณิชย์ให้กับประเทศอื่นได้ ส่งผลเสียหายต่อการค้าข้าวต่างประเทศของไทย

 

7) ขายข้าวราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20 ทำรัฐเสียหายทันที 6,350 ล้านบาท

 

อนุมัติสัญญาซื้อ-ขายข้าวจีทูจีเก๊ ภายในเวลา 9 วัน ทั้งที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท

 

9) ไม่มีเหตุให้ขายข้าวราคาต่ำ เพราะจีนมีเศรษฐกิจใหญ่ โดยมีการเปรียบเทียบกับการขายข้าวจีทูจีจริงให้กับ COFCO รัฐวิสาหกิจแห่งเดียว ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีน ในยุคของนายนิวัฒน์ธำรงค์ บุญทรงไพศาล รมว.พาณิชย์ต่อจากนายบุญทรง ซื้อข้าวจากไทยแบบจีทูจีจำนวน 1 ล้านตัน  ซึ่งมีการขายในราคาตามท้องตลาด

 

10) ไม่ได้ยกระดับราคาข้าวตามนโยบายที่แถลงต่อสภา แต่เป็นการขายข้าวราคาต่ำให้บริษัทคู่สัญญาไปเวียนขายข้าวในประเทศ เพื่อกินส่วนต่างราคา ทำให้รัฐเสียหายรวมกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท

 

ศาลฎีกาฯพิพากษาว่าการทำจีทูจีเก๊ 4 สัญญากับกว่างตงและไห่หนาน มีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 151 ...ปปช...2542 มาตรา 123/1 ...การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือ กฎหมายฮั้ว มาตรา 4 วรรค 1 และมาตรา 10,12 

 

พิพากษา นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ จำคุก 42 ปี นายภูมิ สาระผล  อดีตรมช.พาณิชย์ จำคุก 36 ปี ..นพ.ดร.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขานุการรมว.พาณิชย์ (หนีคดี ศาลออกหมายจับ จำหน่ายคดีออกจากสารบบชั่วคราว) นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จำคุก 40 ปี นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีต ผอ.สำนักการค้าข้าวต่างประเทศ จำคุก 32 ปี นายอัครพงศ์ ช่วยเกลี้ยง หรือ ทีปวัชระ อดีตเลขานุการกรมการค้าต่างประเทศ จำคุก 24 ปี

 

กลุ่มเอกชน นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง จำคุก 48 ปี ร่วมชดใช้ค่าเสียหาย 1.6 หมื่นล้าน (ถูกคุมขังในเรือนจำจากความผิดยักยอกข้าวกระทรวงพาณิชย์ส่งไปขายอิหร่าน 20,000 ตัน มูลค่า 200 ล้านบาท ซึ่งศาลอุทธรณ์ พิพากษาจำคุก 6 ปี อยู่ระหว่างฎีกา) .สยามอินดิก้า จำกัด ปรับ 1 ล้านบาท ร่วมชดใช้ค่าเสียหาย 1.6 หมื่นล้าน นายนิมล หรือโจ รักดี จำคุก 32 ปี ร่วมชดใช้ค่าเสียหาย 1.6 หมื่นล้าน ..รัตนา แซ่เฮ้ง จำคุก 16 ปี ..เรืองวัน เลิศศลารักษ์ จำคุก 16 ปี

                

นายสมคิด เอื้อนสุภา จำคุก 12 ปี นายรัฐนิธ โสจิระกุล จำคุก 8 ปี ..สุธิดา ผลดี หรือจันทะเอ จำคุก 4 ปี นายลิตร พอใจ จำคุก 4 ปี นางสุนีย์ จันทร์สกุลพร จำคุก 4 ปี นายกฤษณะ สุระมนต์ จำคุก 4 ปี ..ธันยพร จันทร์สกุลพร จำคุก 4 ปี นายสุธี เชื่อมไธสง (หนีคดีศาลออกหมายจับ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความชั่วคราว

 

จำเลยทั้งหมดถูกนำตัวส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ศาลฯไม่อนุญาตให้ประกันตัว เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรงอัตราโทษสูง อย่างไรก็ตามทั้งหมดยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คดีได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลฯมีคำพิพากษา โดยไม่ต้องมีพยานหลักฐานใหม่ ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกองค์คณะ 5-9 คน พิจารณาคดี โดยให้ถือเป็นคำตัดสินของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ซึ่งเป็นไปตามสิทธิที่กำหนดไว้ในรธน.ปี 60 

 

 

ที่มา : เฟซบุ๊คสมจิตต์ นวเครือสุนทร

First posted: 27 สิงหาคม 2560 | 09:58