Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,358,281

Home / บทความ ธุรกิจ-เศรษฐกิจ / เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, ผลิตไฟฟ้าขายเองด้วยBlockchain
เมื่อเราสามารถผลิตไฟฟ้าขายกันเองด้วย Blockchain
เมื่อเราสามารถผลิตไฟฟ้าขายกันเองด้วย Blockchain
ภาพจากเพจ fxinter
Last updated: 19 ตุลาคม 2560 | 16:53
Blockchain ได้เปลี่ยนรูปแบบสกุลเงินและสินค้าอุปโภคบริโภคให้กลายเป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่งช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถซื้อขายกันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนกลาง อย่างเช่น ธนาคาร หรือบริษัทด้านพลังงาน ในแต่ละกระบวนการทางธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนขณะนี้มีแนวโน้มชัดเจนในหลายประเทศทั่วโลก ที่ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้ารวมศูนย์ลดลง หรือมีความต้องการใช้พลังงานน้อยลง เนื่องจากโซลูชั่นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ที่ผู้บริโภคสามารถจัดหาเองมาแทนที่

ปัจจุบันเราคงเคยได้ยินกันว่ามีการซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นพลังงานไฟฟ้ากันบ้างแล้ว ทั้งขายให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้า และขายให้กับเพื่อนบ้าน

การขายตรงให้กับเพื่อนบ้าน หรือที่เรียกว่าการซื้อขายแบบ peer-to-peer ที่กลายเป็นจริงในประเทศออสเตรเลียแล้ว (และหลายประเทศในยุโรป) จากธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศ เพื่อทดลองหาวิธีการในการหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการใช้พลังงานที่ผู้บริโภคสามารถผลิตได้เอง

สำหรับโครงการนี้ทั้ง ผู้ซื้อ ผู้ขาย และนักลงทุน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ โดยเจ้าของแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ จะได้รับผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยจากพลังงานส่วนเกินที่ผลิตได้ แต่บริษัทผลิตไฟฟ้ากำลังจะนำพลังงานไปขายในราคาที่สูงขึ้นมาก

แต่การขายแบบ peer-to-peer จะสามารถพัฒนาระบบพลังงาน โดยการเปิดตลาดเพื่อให้แต่ละครัวเรือนสามารถซื้อและขายพลังงานแสงอาทิตย์ได้ โดยไม่ต้องอาศัยบริษัทตัวกลางด้านพลังงานในการซื้อขายพลังงานของพวกเขา ซึ่งส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าลดลง  

แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต ที่เป็นผลมาจากการกระจายศูนย์กลางการซื้อขายพลังงาน ที่ทำให้ระบบพลังงานแบบศูนย์กลางไม่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น เพราะมีราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่ออันเนื่องมาจากการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานอันมหาศาล

ในขณะนี้มีแนวโน้มชัดเจนในหลายประเทศทั่วโลก ที่ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้ารวมศูนย์ลดลง หรือมีความต้องการใช้พลังงานน้อยลง เนื่องจากโซลูชั่นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ที่ผู้บริโภคสามารถจัดหาเองมาแทนที่

การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้ปรากฎในบริษัทสตาร์ทอัพ อย่างเช่น บริษัท Power Ledger ที่ไม่ได้มีแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นของตัวเอง ไม่ได้ซื้อพลังงานแสงอาทิตย์มาเพื่อบริโภค ซึ่งทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านพลังงานในเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย โดยได้สร้างซอฟต์แวร์เพื่อให้ผู้บริโภคในกลุ่มอพาร์ทเมนท์หรืออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ สามารถขายพลังงานส่วนเกินจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของตนให้แก่ผู้ใช้งานอื่นได้ ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะทำเป็นเครือข่ายครอบคลุมในรูปแบบแพลทฟร์อม จึงทำให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในตลาดเนื่องจากบริษัทได้เปิดตัวรูปแบบธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อทำธุรกรรมด้านพลังงาน
Blockchain ได้เปลี่ยนรูปแบบสกุลเงินและสินค้าอุปโภคบริโภคให้กลายเป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่งช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถซื้อขายกันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนกลาง อย่างเช่น ธนาคาร หรือบริษัทด้านพลังงาน ในแต่ละกระบวนการทางธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน

Blockchain และ cryptocurrency ทำให้แนวคิดการซื้อขายแบบ peer-to-peer และความสามารถในการสนับสนุนพลังงานทดแทนเป็นไปได้ทั่วโลก โดย cryptocurrency ตัวแรกของโลกก็คือ Bitcoin ที่เกิดขึ้นในปี 2009 หลังจากนั้นก็มีสกุลเงินอื่นๆตามมา อย่างเช่น Ethereum และ Ripple ซึ่งปัจจุบัน Bitcoin มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 80 โดยระบบ cryptocurrency จะช่วยให้แอพพลิเคชันต่างๆสามารถทำงานร่วมกันได้ ดังนั้นจึงทำให้แอพพลิเคชั่นการซื้อขายแบบ pee-to-peer ในออสเตรเลียสามารถทำงานร่วมกันได้กับแอพพลิเคชันการชาร์จและเก็บพลังงานไฟฟ้าในอเมริกา

Power Ledger ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้อ่านผลลัพธ์ของมิเตอร์ไฟฟ้าและสามารถวัดปริมาณพลังงานที่บริโภคหรือที่กักเก็บได้ ซึ่งข้อมูลทั้งสองส่วนนี้จะถูกบันทึกลงใน Blockchain และใช้ในการจำหน่ายพลังงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งผ่านทางหน่วยที่เรียกว่า 'Sparkz' ซึ่งเป็นการแสดงพลังงานในรูปแบบดิจิทัล ที่หมายถึงมูลค่าพลังงานที่ถูกกำหนดไว้ที่ 1 เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น หากต้องการใช้กำลังไฟฟ้า 15 หน่วย ก็จะต้องจ่ายเงินจากกระเป๋าเงินไป 15 เซ็นต์ให้แก่ผู้ผลิตพลังงาน ผู้ซื้อจะได้รับเงินค่าพลังงานและธนาคารผู้ขายจะจ่ายเงินค่าไฟฟ้าในเวลาไล่เลี่ยกัน ซึ่งหมายถึงมี Sparkz ในกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ขาย ที่สามารถแปลงเป็นเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้


ในเวลาเพียงแค่หกสัปดาห์ บริษัท Power Ledger สามารถระดมทุน 34.15 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สำหรับการระดมทุนผ่านเงินสกุลดิจิทัล (Initial Coin Offering : ICO) เป็นครั้งแรกในออสเตรเลีย ในโครงการด้านตลาดซื้อขายพลังงานแบบ P2P ซึ่งแน่นอนว่ามีความเกี่ยวข้องกับ blockchain 
แต่อย่างไรก็ตาม การซื้อขายในช่วง pre-sale นั้นประสบความสำเร็จอย่างมาก จากการระดมทุนซึ่งได้มากกว่า 17 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย 
นาย Leigh Travers ผู้บริหารระดับสูงของ DigitalX กล่าวว่าการบริหารจัดการการขายและการที่มีนักลงทุนสนับสนุนรูปแบบธุรกิจนี้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งในเขื้องหลังคือ โครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยี blockchain เพื่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างพลิกผัน และทำให้เศรษฐกิจแบบ peer-to-peer เติบโตขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์
Power Ledger เป็นโครงการที่ดำเนินการในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่ประสบความสำเร็จในการทดลอง business model ใหม่ และหลังจากนี้จะเริ่มต้นทดลองกับบริษัทด้านพลังงานไฟฟ้าในอินเดีย อย่างเช่น บริษัท Origin Energy และ Tech Mahindra


Reference : http://mobile.abc.net.au/news/2017-10-11/blockchain-technology-fuels-peer-to-peer-energy-trading-start-up/9035616?pfmredir=sm
------------------
พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ประวัติ: http://www.xn--42cf0a8cxa3ai5ple.com/?p=165
17 ตุลาคม 2560

First posted: 19 ตุลาคม 2560 | 10:42