Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,358,281

Home / สถาปัตยกรรม - ภูมิทัศน์ / พระเมรุมาศ
เตรียมชงขยายเข้าชม ‘พระเมรุมาศ’ ถึงสิ้นปี 2560
เตรียมชงขยายเข้าชม ‘พระเมรุมาศ’ ถึงสิ้นปี 2560
Last updated: 14 พฤศจิกายน 2560 | 10:00
‘ธนะศักดิ์’ เผยยอดประชาชน เข้าชมนิทรรศการ ‘พระเมรุมาศ’ ผ่าน 11 วัน เกิน 6 แสนคน เตรียมชงขยายเวลาเข้าชมไปจนถึงสิ้นปี 2560

พล..ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ใน ช่วง 11 วันที่ผ่านมา มีจำนวนประชาชนที่มาเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกิน 6 แสนคน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 6 หมื่นคน อย่างไรก็ตาม ได้จัดทำเรื่องเพื่อขอขยายวันเปิดเข้าชมนิทรรศการไปจนถึงสิ้นเดือน ..2560 แล้ว โดยได้ยื่นให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา หากเห็นว่าเหมาะสมก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชานุญาตต่อไป

First posted: 14 พฤศจิกายน 2560 | 10:00