Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,374,622

Home / คอลัมนิสต์ / สวนขวัญวรรณศิลป์
สวนขวัญวรรณศิลป์ : คำพ่อ
สวนขวัญวรรณศิลป์  :  คำพ่อ
Last updated: 10 กรกฎาคม 2560 | 13:02
 คำพ่อ
.  เล่นน้ำฝนรองน้ำฝนตอนฝนตก
พ่อหยิบยกยังจำซึ้งคำสอน
อย่าเป็นน้ำเต็มตุ่มน้ำนำสังวร
หรือเป็นทองไม่รู้ร้อนนิ่งนอนใจ
.  ทำเป็นหูทวนลมนิยมรั้น
แล้วดึงดันด่าว่าอัฌชาสัย
เลือกที่รักมักที่ชังไม่ฟังใคร
เถิดไม้ใหญ่ยังหักม้วยด้วยลมบน
. คนเกรงใจในความดีมีคุณค่า
สร้างศรัทธาที่สัมฤทธิ์ประสิทธิผล
สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตน
คนเหมือนคนแต่คนไม่เหมือนกัน
.  อย่าดูถูกเพียงไฟไม้ขีดก้าน
อาจเผาบ้านเมืองวอดวายใช่เรื่องขัน
พ่อสอนไว้ให้จำเป็นสำคัญ
แก้ไขวันนี้ไหม?...ก่อนสายเกิน

          วรรณกรัยซ์  ไกรวัลย์
First posted: 10 กรกฎาคม 2560 | 13:02