Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,374,623

Home / คอลัมนิสต์ / สวนขวัญวรรณศิลป์
สวนขวัญวรรณศิลป์ : ความทรงจำวัยเยาว์
สวนขวัญวรรณศิลป์ : ความทรงจำวัยเยาว์
Last updated: 10 กรกฎาคม 2560 | 13:31
 ความทรงจำวัยเยาว์

                  นับแต่วันที่เตือนย้ำจำความได้
                  ยังเป็นเด็กเยาว์วัยไร้เดียงสา
                  เพียงพบภาพที่สูงส่งองค์ราชา
                  สุขอุรายังตรึงมั่นถึงวันนี้
                                                                ภาพพระองค์ทรงงานหนักมิพักผ่อน
                                                                ยามแดดร้อนน้ำหลากจากทุกที่
                                                                เพียงได้รับพระเมตตาแห่งปราณี
                                                                ร้อนที่มีน้ำที่หลากก็จากไป
                 มิเพียงถ้อยพระดำรัสที่ตรัสสั่ง
                 แบบอย่างยามทรงงานฉันจำได้
                 นับเนื่องนานหลายปีที่ยาวไกล
                 พ่อยังไม่เคยหยุดพักเลยสักวัน
                                                                พระเสโท..หยาดหยดลงรดพื้น
                                                                สุขก็ฟื้นคืนสุขยิ่งสุขสันต์
                                                                พระหัตถ์..เอื้อโครงการประทานปัน
                                                                งานก็มั่นมีกินทุกถิ่นไทย
                 ทุกภาพแห่งความทรงจำยังล้ำค่า
                 แม้นเวลาจะเปลี่ยนผ่านนานเพียงไหน
                 ภาพราชัน"ในหลวงในดวงใจ"
                 คือภาพสุขนานเท่าไรก็ไม่ลืม

                                                      นันทชัย  ภัทรนิธานทิพย์
First posted: 10 กรกฎาคม 2560 | 13:31