Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / / ดอกไม้จันทน์
กระทรวงมหาดไทย เตรียมจัดกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายนนี้
กระทรวงมหาดไทย เตรียมจัดกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายนนี้
Last updated: 17 มิถุนายน 2560 | 09:45
เตรียมจัดกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายนนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าหลังคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนนั้น ขณะนี้ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมดำเนินการแล้ว อาทิ การกำหนดสถานที่จัดพิธี การเตรียมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ หรือการประดับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของจังหวัดและอำเภอ การเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการ และมหรสพวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งจังหวัดและอำเภอจะดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยการจัดทำดอกไม้จันทน์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ดอกไม้จันทน์สำหรับเป็นตัวแทนจังหวัดและอำเภอ จำนวน 878 ช่อ เพื่อจัดส่งไปร่วมกับส่วนกลางที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และดอกไม้จันทน์
 
สำหรับประชาชนในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบในการออกแบบและจัดทำดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอำเภอ สนับสนุนการฝึกสอนการทำดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน โดยมีต้นแบบเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดที่มีความเหมาะสม ซึ่งขณะนี้ทุกจังหวัดได้ออกแบบและอยู่ระหว่างการจัดทำ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 ปัจจุบันมีครูต้นแบบ 184 คน มีวิทยากรกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทน์ พร้อมอุปกรณ์ 3,335 คน พร้อมเชิญชวนกลุ่มพลังมวลชน ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมการฝึกสอนและร่วมทำดอกไม้จันทน์ ไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคน คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทน์ไว้ 36 ล้านดอก ขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 60) ดำเนินการแล้วเสร็จ 5.06 ล้านดอก กระทรวงมหาดไทย จะจัดกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานกระทรวงมหาดไทย ขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) ร่วมเป็นจิตอาสาจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมการพัฒนาชุมชน จะจัดทีมวิทยากร/ครูฝึก มาถ่ายทอดและฝึกสอนการทำดอกไม้จันทน์ฯ

First posted: 17 มิถุนายน 2560 | 09:45