Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / การเมือง / เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ, คณะกก.กำหนดแนวทางฯกรณีก่อสร้างบ้านพักตุลาการ
เครือข่ายขอคืนป่าดอยสุเทพยื่นคำขาดรัฐ 25 มิ.ย.นี้ขอ กก.ภาคประชาชนเข้าพื้นที่ก่อนสรุปข้อเสนอต่อกรรมการชุดใหญ่
เครือข่ายขอคืนป่าดอยสุเทพยื่นคำขาดรัฐ 25 มิ.ย.นี้ขอ กก.ภาคประชาชนเข้าพื้นที่ก่อนสรุปข้อเสนอต่อกรรมการชุดใหญ่
Last updated: 14 มิถุนายน 2561 | 16:08
เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ยื่นคำขาดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางฯ ขอให้กรรมการภาคประชาชนได้สิทธิเข้าสำรวจพื้นที่เจ้าปัญหาภายในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ ก่อนที่คณะอนุกรรมการฯจะเขียนข้อสรุปเสนอต่อกรรมการชุดใหญ่

14 มิถุนายน 2561- ทางเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ซึ่งเป็นภาคประชาชนที่มีจุดยืนคัดค้านกรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ ตั้งแต่แรกเริ่ม ล่าสุดนายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่าจากกรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ โดยระบุว่า

“ด้วยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาทางคณะอนุกรรมการศึกษาการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างมีมติให้ฝ่ายธนารักษ์ทำหนังสือถึงสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยรวมเพื่อนำข้อมูลที่ได้ส่งไปยังคณะกรรมการใหญ่เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไข

แต่ต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานศาลยุติธรรมให้เข้าได้เฉพาะข้าราชการและนักวิชาการแต่ไม่อนุญาตให้ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนเข้าพื้นที่ จึงไม่น่าจะเป็นสิ่งชอบ หากแต่เป็นการละเมิดบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายผ่านคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว ทั้งๆ ที่ทางศาลได้มอบหมายให้รัฐบาลเป็นคนรับผิดชอบปัญหานี้แล้ว ทางเครือข่ายภาคประชาชนยังยืนยันที่จะเข้าพื้นที่ก่อนเขียนข้อสรุปเสนอต่อกรรมการชุดใหญ่

จึงเรียนเสนอมาอย่างประธานเพื่อประสานงานกับทางสำนักงานศาลให้คณะอนุกรรมการภาคประชาชนเข้าพื้นที่โดยด่วนก่อนวันประชุมสรุปของทุกฝ่ายภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นี้”

ย้อนที่มาของการแก้ปัญหานี้ โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ได้สั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้พื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์ กรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ (อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้แทนประชาชนจากเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเข้าร่วมหารือการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้เสนอแนะไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่ว่าจะใช้อำนาจบริหารด้วยการมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าปัญหาส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือใช้กฎหมายสิทธิชุมชน หรือจะใช้อำนาจนิติบัญญัติ ก็เสนอ สนช.ออกกฎหมายและประกาศเป็นกฤษฎีกาต่อไป

First posted: 14 มิถุนายน 2561 | 16:02