Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / การเมือง / กกต.ชุดใหม่ 5 คน, สนช.
5 กกต.ชุดใหม่ผ่านความเห็นชอบของ สนช.แต่อีก2คนไม่ผ่านโหวต เตรียมเดินหน้าจัดเลือกตั้ง
5 กกต.ชุดใหม่ผ่านความเห็นชอบของ สนช.แต่อีก2คนไม่ผ่านโหวต เตรียมเดินหน้าจัดเลือกตั้ง
Last updated: 12 กรกฎาคม 2561 | 17:23
ที่ประชุมสนช.โหวตเห็นชอบ 5 กกต.ชุดใหม่ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินหน้าจัดเตรียมการเลือกตั้ง โดยไม่จำเป็นต้องมี กกต.ครบ 7 คน

12 กรกฎาคม 2561-เมื่อเวลา 10.15 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คนที่ 1ทำหน้าที่ประธาน  เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

จากนั้นที่ประชุมสนช.ได้สั่งให้ประชุมลับ เพื่อพิจารณารายงานลับของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน โดยใช้เวลาเกือบ 3 ชั่วโมง จนกระทั่งเวลา 13.10 น. ปรากฎว่าทั้ง 7 คนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกกต.ชุดใหม่  มีเพียง 5 คน ได้รับคะแนนเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด 246 คนเห็นชอบ 5 กกต.ชุดใหม่ได้แก่

1.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นักวิชาการสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา และกรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

3.นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 

4.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

5.นายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

ส่วนอีก 2 คน ที่ไมผ่านโหวต คือ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายพีรศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, ปทุมธานี, ระนอง, ชุมพร และนครศรีธรรมราช

อย่างไรก็ตามแม้การลงมติเลือกกกต. 5 คนก็สามารถทำหน้าที่ของกกต.ชุดใหม่ได้ เพราะตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุให้มีกกต. 5 คนขึ้นไปก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีกกต.ครบ 7 คน

 

First posted: 12 กรกฎาคม 2561 | 17:20