Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / การเมือง / พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท, พล.อ.วิสุทธิ์ นาเงิน, พิธีอำลาชีวิตราชการที่ลพบุรี
'พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท.ผบ.ทบ.และ'พล.อ.วิสุทธิ์ นาเงิน'รองปลัดกลาโหม เข้าพิธีอำลาตำแหน่ง ศูนย์ปืนใหญ่-รบพิเศษ ลพบุรี
Last updated: 14 กันยายน 2561 | 16:42
พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก และพลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางมายังกองบัญชาการสงครามพิเศษและศูนย์ทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี เข้าพิธีอำลาตำแหน่ง ปีนี้นายพลสังกัดกองทัพบกเกษียณถึง 163 นายซึ่งจะมีพิธีเทิดเกียรติที่รร.นายร้อยฯในวันที่ 27 กันยายนด้วย

14 กันยายน 2561- ที่กองบัญชาการสงครามพิเศษ และศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  จัดพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารปืนใหญ่ ประจำปี 2561 โดยมีพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน

การเดินทางของพลเอกเฉลิมชัยไปอำลาตำแหน่งครั้งนี้ ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หรือ'เบเร่ต์แดง' ซึ่งชีวิตการทำงานของผู้บัญชาการทหารบกมีความผูกพันกับหน่วยเบเร่ต์แดงนี้มาก เพราะเป็นทหารราบเบเร่ต์แดงตลอด โดยดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษตั้งแต่ปี 2552 ก่อนขึ้นเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ปี 2556 และผู้บัญชาการทหารบกในปี 2559

สำหรับพิธีอำลาตำแหน่งนี้ พลเอกเฉลิมชัยเป็นประธาน และพลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน รองปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมพิธีอำลาในโอกาสเกษียณีปีนี้ด้วย มีพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เพื่อแสดงความเคารพ โดยมีกองเกียรติยศให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ ก่อนจะมีการมอบโล่ที่ระลึกให้ทหารที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเกษียณอายุ 40 นาย พร้อมขบวนสวนสนามและยิงปืนใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงการอำลาชีวิตทหารอย่างสมเกียรติ

และในวันที่ 27กันยายน จะมี “พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก  จะมีการสวนสนามเทิดเกียรติของ12 กองพันสวนสนาม และการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก

โดยในปีนี้มีนายทหารชั้นนายพลในสังกัดกองทัพบกเกษียณอายุราชการ จำนวน 163 นาย รวมทั้ง พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก, พลเอก สสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก, พลเอก โกญจนาท ศุกระเศรณี ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก, พลเอก สุรเดช เฟื่องเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก, พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และพลเอก ธนเดช เหลืองทองคำ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญช ฯลฯ

 

 

First posted: 14 กันยายน 2561 | 16:37