Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / การเมือง / ครม., 6 กระทรวงมอบของขวัญปีใหม่ 2562
ครม.'ซานต้าตู่'เห็นชอบ 6 กระทรวงจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน 2562
ครม.'ซานต้าตู่'เห็นชอบ 6 กระทรวงจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน 2562
ขอบคุณภาพจากสนุกดอทคอม
Last updated: 6 ธันวาคม 2561 | 19:41
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบ 6 กระทรวงจัดทำโครงการมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนปี 2562 ไฮไลท์กระทรวงพาณิชย์เน้นงานมหกรรมธงฟ้า ลด แลก แจก แถม New Year Grand Sale ทั่วประเทศ กระทรวง พม.ชู4ความสุข มอบบ้านสร้างชุมชน

4 ธันวาคม 2561-พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนปี 2562 ประกอบด้วย 6 กระทรวง

1⃣ กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย บำบัดทุกข์ 9 โครงการ บำรุงสุข 13 โครงการ เช่น

-การพัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน MOI 1567 และเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

-การดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินเพิ่มเติมในอีก 3 เส้นทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวสำคัญ รวมระยะทาง 385 กิโลเมตร คือ ถนนนานาเหนือ ถนนวิทยุและถนนสาธุประดิษฐ์

2⃣ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น

-ยกเว้นค่าเช้าชมพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium ชลบุรี เริ่ม 5 ธันวาคม 2561 -13 มกราคม 2562

-ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เริ่ม 22 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562

-กิจกรรมดูดาวฟรีที่หอดูดาวภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง และที่ AstroPark เชียงใหม่ กำหนดวันเสาร์ทุกๆ สัปดาห์ เวลา 17.00 - 22.00 น.

-จิสดา ลดราคาลงทะเบียน ฝึกอบรม 2 หลักสูตร จาก 15,000 บาท เหลือ 7,500 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในช่วงเดือนมกราคม 2562 เป็นต้น

3⃣ กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย

-การลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

- การให้บริการความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย

- การบริการงานยุติธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่

- การบริหารงานยุติธรรมผ่านเทคโนโลยี

4⃣ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย 4 ความสุข ส่งถึงประชาชน คือ

- สุขถ้วนหน้า โดยให้ทุกสิทธิคนพิการผ่านบัตรประชาชนใบเดียว โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

-โครงการช่วยเหลือประชาชนในการแบ่งเบาภาระดอกเบี้ย ที่สำนักงานธนานุเคราะห์ ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 0.25 % ต่อเดือน

-โครงการสุขอาศัย ประกอบด้วย

-การมอบบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง 2,562 หลัง โดยสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มอบบ้านมั่นคง 1,096 หลัง มอบบ้านพอเพียงชนบท 1,254 หลัง และมอบบ้านริมคลอง 212 หลัง

5⃣ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการเทใจ...มอบความสุขเทศกาลปีใหม่ ช่วงเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 เช่น

 -งานลดหนัก จัดเต็ม New Year Grand Sale ที่ห้างทั่วประเทศ 13,500 สาขา

 -มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

 -งานค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทย คู่สังคม ลดราคาสินค้า 20-50%

 -ลดราคาสินค้าออนไลน์ thaitrade.com 30% เป็นต้น

6⃣ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เตรียมยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์สิรินทร กาฬสินธุ์ และศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูเวียง ขอนแก่น

- ลดราคาที่พักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 10% ในพื้นที่สวนป่าแม่ยาว แม่ซ้าน เชียงราย สวนป่าเขากระยาง พิษณุโลก สวนป่าแม่ละเมาะ ตาก สวนป่าทองผาภูมิ กาญจนบุรี สวนป่าเกริงกระเวีย กาญจนบุรี เป็นต้น

 

First posted: 6 ธันวาคม 2561 | 19:35