Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / การเมือง / จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์, หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 8
'จุรินทร์​ ลักษณวิศิษฎ์' ชนะขาดเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 8 ชี้ ปชป.หมดยุคซุปเปอร์แมน สู่ยุคใหม่'ทีมอเวนเจอร์-ซุปเปอร์ฮีโร่ของพรรค'
Last updated: 15 พฤษภาคม 2562 | 21:11
ศึกชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โหวตให้'จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์'ชนะขาด ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 8โดยเอกฉันท์ ชี้พรรคประชาธิปัตย์หมดยุคซุปเปอร์แมน ยุคต่อไปต้องเป็นยุคของอเวนเจอร์ ซุปเปอร์ฮีโร่ของพรรค คัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค ได้เฉลิมชัย ศรีอ่อนเป็นเลขาธิการพรรค

15 พฤษภาคม 2562-ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ในการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ปรากฏว่านายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคคนที่ 8 ตามคาด โดยชนะขาดผู้ท้าชิงอีก 3 รายด้วยผลการนับคะแนนดังนี้ 

• นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 50.59% (135 คะแนน)

• นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 37.21% (82 คะแนน)

• นายกรณ์ จาติกวณิช 8.48% (14 คะแนน)

• นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 3.69% (8 คะแนน)

โดย ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกหัวหน้าพรรค (โหวตเตอร์) มีทั้งสิ้น 309 คน มาจาก 19 กลุ่ม แต่มาร่วมประชุม 291 คน โดยกลุ่มที่มี "พลังสูงสุด" คือ ส.ส. ทั้ง 52 คน ซึ่งมีค่าน้ำหนักในการโหวต 70% หรือคิดเป็น 1 คน ต่อ 1.346 คะแนน ขณะที่โหวตเตอร์จากกลุ่มอื่น ๆ มีค่าน้ำหนักในการโหวต 30% หรือคิดเป็น 1 คน ต่อ 0.116 คะแนน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์กล่าวว่า ตนร่วมอุดมการณ์กับพรรคมาอย่างน้อย 33 ปี เคยเป็นเลขานุการนายชวน หลีกภัย ขณะเป็น รมว.สาธารสุข นอกจากนี้ ตนได้เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวง และยังทำหน้าที่ประธานวิปรัฐบาลและประธานวิปฝ่ายค้าน รวมถึงเป็นรองหัวหน้าพรรคตั้งแต่ปี 2546 ที่บอกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพราะเก่งหรือดี เพราะตนมีโอกาส จึงทำให้ตนตระหนักว่าโอกาสคือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน ดังนั้น ถ้าตนได้รับโอกาสเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะหยิบยื่นโอกาสให้ทุกคนที่ตั้งใจทำงานทุ่มเทเสียสละให้พรรคโดยไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ฝ่ายไหน หรือเป็นเด็กของใคร นี่เป็นคำสัญญาที่ขอให้ไว้ นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์ถึงเวลาต้องเปลี่ยนอย่างมีวุฒิภาวะ อะไรดีต้องรักษาไว้ อะไรสมควรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน แต่สิ่งที่ต้องไม่เปลี่ยนคืออุดมการณ์ระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ส่วนสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือ นโยบายวิสัยทัศน์ ต้องเปลี่ยนให้เท่าทันโลกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันที่เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึงต้องเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ ต้องนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์ประกอบการตัดสินใจทางการเมือง เดินหน้าสู่ความทันสมัยในอนาคต บุคลากรต้องเปลี่ยน

“หมดยุคซุปเปอร์แมน ยุคต่อไปต้องเป็นยุคของอเวนเจอร์ ซุปเปอร์ฮีโร่ของพรรค ต้องจับมือเป็นทีมอเวนเจอร์ประชาธิปัตย์ นำทัพเดินไปข้างหน้า นายกรณ์ นายอภิรักษ์ และนายพีระพันธุ์ จะเป็นหนึ่งในทีมอเวนเจอร์ของพรรค แต่แค่นี้ไม่พอเพราะวันนี้ประชาธิปัตย์เหลือแค่ 52 คน หัวหน้าพรรคต้องคิดทำอย่างไรให้เพิ่มจนมากกว่า 200 คน ในอนาคต ซึ่งมีคำตอบอยู่แล้วคือ ประชาธิปัตย์ต้องมีความเป็นเอกภาพ ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกคน มั่นใจว่าประชาธิปัตย์สามารถก้าวเดินไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้ ผมมายืนตรงนี้เพื่อขอโอกาสกับทุกคน และยืนยันมั่นใจกับทุกคนว่าการให้โอกาสผมคือการให้โอกาสประชาธิปัตย์ ผมพร้อมจับมือร่วมแรงร่วมใจกับทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อพรรค พาพรรคก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง และพาพรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นที่หนึ่งในหัวใจประชาชนในอนาคต ผมหวังว่าจะได้รับโอกาสจากทุกคน” นายจุรินทร์กล่าว

ต่อมาในที่ประชุมวิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ได้คัดเลือกตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) หลังนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์   ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่  โดยเริ่มจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วยนายนราพัฒน์ แก้วทอง  รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ นายไชยยศ จิรเมธากร  รองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน นายสาธิต ปิตุเตชะ  รองหัวหน้าภาคกลาง นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ  รองหัวหน้าภาคใต้ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์   รองหัวหน้าดูแลกทม. 

ส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าตามภารกิจ ประกอบด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายอลงกรณ์ พลบุตร นายกนก วงษ์ตระหง่าน นายอัศวิน วิภูศิริ นายสรรเสริญ สมะลาภา  และนายปริญญ์ พานิชภักดิ์  

ตำแหน่งเลขาธิการพรรค นายจุรินทร์ ได้เสนอชื่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน โดยที่ประชุมมีมติรับรอง พร้อมด้วยรองเลขาธิการ ประกอบด้วย นายธนา ชีรวินิจ  นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  พ.ท.สินธพ  แก้วพิจิตร นายอันวาร์ สาและ น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร และนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ  ส่วนนายอภิชัย  เตชะอุบล  เหรัญญิกพรรค นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนพรรค และนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค  

สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคนวน 39 คน มีรายชื่อดังนี้

 

First posted: 15 พฤษภาคม 2562 | 19:45