Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / การเมือง / ศาลรัฐธรรมนูญ, มติรับคำร้องวินิจฉัย 32 ส.ส.ถือหุ้นสื่อ, กรณ์ จาติกวณิช-ปารีณา ไกรคุปต์ รอด
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัย 32 ส.ส.ถือหุ้นสื่อ แต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่วนอีก 9 ส.ส.รอด 'กรณ์-ปารีณา'ไม่หลุดเก้าอี้ ส.ส.
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัย 32 ส.ส.ถือหุ้นสื่อ แต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่วนอีก 9 ส.ส.รอด  'กรณ์-ปารีณา'ไม่หลุดเก้าอี้ ส.ส.
Last updated: 26 มิถุนายน 2562 | 20:19
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับวินิจฉัยคำร้องตรวจสอบคุณสมบัติ 32 ส.ส.ที่ถือหุ้นสื่อขาดคุณสมบัติตามมาตรา 82ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เหตุยังไม่มีการสอบสวน –จึงไร้หลักฐานเช่นกรณี'ธนาธร' สั่งยื่นคำชี้แจงใน 15  วัน ส่วน 9 ส.ส.รอด ศาลไม่รับคำร้องฯ 'กรณ์ จาติกวณิช-ปารีณา ไกรคุปต์'ไม่หลุดเก้าอี้ ส.ส.

26 มิถุนายน 2562-เมื่อเวลา 17.30น. ศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงต่อสื่อมวลชน กรณีที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องของ ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา กรณีขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส.จำนวน 41 คน ที่พบเข้าข่ายขาดคุณสมบัติการถือครองหุ้นในกิจการสื่อสารมวลชน ตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หรือไม่

โดยมีมติไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย จำนวน 9 คน ส่วนอีก 32 คน ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้องไว้วินิจฉัย พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ยืนคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน แต่กรณีนี้ยังไม่ปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้อง 32 คน มีกรณีตามที่ถูกร้องในชั้นนี้ จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

สำหรับ 32 ส.ส.ที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้วินิจฉัยประกอบด้วย  พรรคพลังประชารัฐ  21 คนคือ 1 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  2.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ  3. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร  ส.ส.บัญชีรายชื่อ  4. นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส.กทม. เขต 8 5 นางกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1  6. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.กทม. เขต 15 7. นายฐานิสร์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว เขต 1  8. นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 6  9. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว เขต 2  10 นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา เขต 4  11.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2  12. นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ ส.ส.นครปฐม เขต 4  13. นายภิญโญ นิโรจน์ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 1 14. นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 2  15. พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร เขต 2  16. นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 2  17. นายสัมพันธ์ มะซูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส เขต 2  18. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. เขต 9  19. นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี เขต 1  20. นายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลก เขต 3  21 น.ส.ภาดา วรกานนท์ ส.ส.กทม.เขต 6 โดยทั้งหมดต้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ส่วนอีก 9 ส.ส.ที่ศาลฯไม่รับวินิจฉัย ได้แก่นายศาสตรา ศรีปาน  ส.ส.สงขลา เขต 1  ,นายสุรศักดิ์  ชิงนวรรณ์  ส.ส.สระแก้ว เขต 3, น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 3, น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ,นายจักรพันธ์ พรนิมิตร  ส.ส.กทม.เขต 30 พรรคพลังประชารัฐ , นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ,  นายประมวล พงศ์ถาวราเดช  ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3, นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์  ส.ส.ราชบุรี เขต 4  พรรคประชาธิปัตย์ เหตุที่ศาลไม่รับวินิจฉัยคำร้องเพราะในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีข้อความระบุรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ไว้ทำนองเดียวกันว่า “ การประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว “ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนๆ

ทั้งนี้ตอนท้ายของเอกสารชี้แจง ระบุว่าศาลฯไม่ได้มีคำสั่งให้ 32 ส.ส.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง กำหนดเงื่อนไว้ว่า “ ต้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าส.ส.ผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกต้อง แต่คดีนี้ประธานสภาฯไม่ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง มีเพียงเอกสารประกอบคำร้องเป็นหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทระบุรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ กับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่ปรากฏแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทฯ(แบบ สสช.1) และแบบนำส่งงบการเงินของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทว่ามีรายได้จากการประกอบกิจการใด จึงยังไม่มีความชัดเจนว่าส.ส.ทั้ง 32 คนประกอบธุรกิจใด ซึ่งศาลต้องดำเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงให้ยุติต่อไป เมื่อยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าส.ส.ทั้ง 32 คนมีกรณีตามที่ถูกร้องจึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างจากกรณีที่กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติการเป็นส.ส.ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ส.ส.บํญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ที่ผ่านการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของกกต.ก่อนยื่นคำร้อง  โดยมีเอกสารประกอบคำร้อง เช่น แบบสสช.1  ระบุสินค้า หรือบริการ ที่ประกอบการว่า ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย ประกอบกับแบบนำส่งงบการเงินที่บริษัทของนายธนาธร ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2554-2558 ระบุไว้ชัดเจนว่า มีรายได้จากการขายนิตยสาร และรายได้จากการให้บริการโฆษณาจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่านายธนาธรมีกรณีตามที่ถูกร้อง ศาลจึงสั่งให้ยุติการปฎิบัติหน้าทีจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย  

 

First posted: 26 มิถุนายน 2562 | 20:16