Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / เศรษฐกิจ / ประมง คนไทย แรงงาน
เผยผลเจรจากลุ่มประมงพื้นบ้านเสนอยกเลิก ม.34 ให้ทำประมงชายฝั่งได้เกิน 3 ไมล์-เร่งนำเข้าครม.
เผยผลเจรจากลุ่มประมงพื้นบ้านเสนอยกเลิก ม.34 ให้ทำประมงชายฝั่งได้เกิน 3 ไมล์-เร่งนำเข้าครม.
Last updated: 5 กุมภาพันธ์ 2559 | 08:20
ผลเจรจาเตรียมเปิดทางให้ยกเลิกมาตรา 34 ที่ห้ามกลุ่มประมงพื้นบ้านทำการประมงชายฝั่งไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในการประชุมนโยบายประมงแห่งชาติสัปดาห์หน้า พร้อมนำเสนอในที่ประชุม ศปมผ. ก่อนส่ง ครม. พิจารณาแก้ไขโดยเร็ว เผยเขต 3 ไมล์ควรสงวนให้ปลาวางไข่

ที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย จ.ประจวบคีรีขันธ์, จ.สงขลา, จ.สตูล, จ.กระบี่ ประมาณ 20 คน นำโดย นายสะมะแอ เจ๊ะมูดอ (จ.สงขลา), นายปิยะ เทศแย้ม (จ.ประจวบคีรีขันธ์) เดินทางมารวมตัวกัน เพื่อติดตามเรื่องที่ได้เคยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 18 กราคม 2559 ที่เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรา 34 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ที่กำหนดห้ามเรือเล็กทำการประมงพื้นที่ชายฝั่งเกิน 3 ไมล์ทะเล และปัจจุบัน ยังไม่ได้รับคำตอบจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ทางกลุ่มต้องการจะพบ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตรงเพื่อสอบถามความคืบหน้า พล.อ.ฉัตรชัย มอบหมายให้ พล.อ.ประสาท สุขเกษตร เลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงมาพบและให้กลุ่มจัดตัวแทน 5 คนไปหารือในห้องประชุม

ต่อมาผลการหารือระหว่างกลุ่มประมงพื้นบ้าน นำโดย นายสะมะแอ และนายปิยะ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย พล.อ.ฉัตรชัย และพล.ร.ต.เชษฐา ใจเปี่ยม เลขานุการคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)โดยผลการประชุมทั้งสองฝ่าย เป็นดังนี้

นายสะมะแอชี้แจงในที่ประชุมว่า ต้องการให้ยกเลิกมาตรา 34 ที่ห้ามกลุ่มประมงพื้นบ้านทำการประมงชายฝั่งไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ซึ่งเปรียบเสมือนขังชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จำกัด ทั้งๆ ที่พื้นที่ 3 ไมล์ทะเล ควรจะเป็นพื้นที่ที่ควรต้องดูแลเป็นพิเศษ สงวนให้ปลาวางไข่ แต่กลับให้กลุ่มประมงพื้นบ้านซึ่งมีมากกว่า 80% เข้าทำการประมงในพื้นที่แคบ ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่จำเป็น

อีกทั้งยังห้ามทำการประมงนอกพื้นที่จังหวัดของตนเอง ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการประกอบอาชีพ และเรียกร้องให้ยืนยันว่าจะนำข้อเรียกร้องการยกเลิกมาตรา 34 เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาโดยเร็ว

มีการลงนามคำสั่งมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ โดย ศปมผ. ที่มีตัวแทนกลุ่ม คือนายสะมะแอ และนางเรวดี ประเสริฐ เจริญสุข ร่วมเป็นคณะกรรมการฯอยู่ด้วย

เร่งจัดการประชุมภายในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับประเด็นมาตรา 34 ของ พ.ร.ก. การประมงฯ พร้อมกับให้กลุ่มฯ รวบรวมปัญหาทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพนำเสนอในที่ประชุม ศปมผ. เพื่อหาแนวทางแก้ไขและนำมติที่ประชุม ศปมผ. นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าวโดยเร็ว

พร้อมทั้งให้กรมประมงกำชับประมงจังหวัดต่างๆดำเนินการกวดขันผู้ประกอบการที่กระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับเครื่องมือการทำประมงที่มีลักษณะทำลายล้างให้เป็นไปตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้ที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส แจ้งมาโดยตรงเพื่อดำเนินการจับกุมดำเนินคดีต่อไป.

"ประมงพื้นบ้าน"

https://www.facebook.com/signalafdc/posts/1629433580627041

First posted: 5 กุมภาพันธ์ 2559 | 08:19