Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / เศรษฐกิจ / แบงค์ชาติ, เงิน
ธปท.เพิ่มเกณฑ์คุมเข้มความเสี่ยงแบงค์
ธปท.เพิ่มเกณฑ์คุมเข้มความเสี่ยงแบงค์
Last updated: 14 กุมภาพันธ์ 2561 | 13:33
ธปท.ประกาศให้แบงก์พาณิชย์ต้องมีเงินจากแหล่งเงินต่างๆ รวมไม่ต่ำกว่า 100% ของเงินที่ต้องใช้ใน 1 ปีข้างหน้า เริ่ม 1 ก.ค.นี้

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ส่งประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ไปยังธนาคารพาณิชย์เรื่องการดำรงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (เอ็นเอสเอฟอาร์) โดยมีใจความสำคัญกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์จะต้องดำรงอัตราส่วนเงินที่มาจากแหล่งที่มาต่างๆ เช่น การรับเงินฝาก การกู้ยืมเงิน และส่วนของเจ้าของในอัตราไม่ต่ำกว่า 100% ของการใช้เงิน ได้แก่ การลงทุน การปล่อยสินเชื่อ และการก่อภาระผูกพันในระยะ 1 ปีข้างหน้า มีผลบังคับใช้วันที่ 1 .. 2561

 

ทั้งนี้ สาเหตุที่ ธปท.ประกาศใช้เกณฑ์นี้ เนื่องจากต้องการให้ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งเงินสอดคล้องกับการใช้เงินที่ไม่สามารถเรียกคืนก่อนกำหนด หรืออาจไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารความสอดคล้องของแหล่งที่มาของเงินกับการใช้ไปของเงินด้วยหลักเกณฑ์เชิงปริมาณที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินที่เป็นมาตรฐานโลกอย่างบาร์เซล 3 เรื่องเอ็นเอฟเอฟอาร์

 

สำหรับมาตรฐานนี้ให้ความสำคัญกับการดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระยะปานกลางและระยะยาวเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (แอลซีอาร์) ที่เน้นเฉพาะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระยะสั้นเท่านั้น เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ในระบบมีเสถียรภาพรับมือกับภาวะที่สภาพคล่องตึงตัวเป็นระยะเวลานานได้ดีขึ้น และสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

 

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของประกาศยังระบุว่า กรณีที่ธนาคารพาณิชย์คาดว่าจะไม่สามารถดำรงอัตราส่วนเอ็นเอสเอฟอาร์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ ให้แจ้งฝ่ายตรวจสอบสถาบันการเงิน ธปท.โดยเร็ว ต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (เอแอลซีโอ) หรือคณะกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์เกี่ยวกับสถานการณ์เบื้องต้น เหตุผลและความจำเป็น และเหตุผลที่ไม่สามารถแจ้งก่อนล่วงหน้าได้

 

นอกจากนี้ ยังต้องยื่นขอผ่อนผันและจัดส่งแผนดำเนินการเพื่อแก้ไขโครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน เพื่อให้อัตราส่วนเอ็นเอสเอฟอาร์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งให้ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธปท.ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งฝ่ายตรวจสอบสถาบันการเงิน ธปท. ไปว่าไม่สามารถดำรงอัตรา ส่วนเอ็นเอสเอฟอาร์ได้  เพื่อให้ ธปท.พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

 

First posted: 14 กุมภาพันธ์ 2561 | 13:33
Source :
  • https://www.posttoday.com/finance/news/540012