Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / เศรษฐกิจ / เที่ยวไทย
เผยเดือนเมษายน ปี 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กว่า 3 ล้านคน สร้างรายได้ 1.5 แสนล้าน
เผยเดือนเมษายน ปี 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กว่า 3 ล้านคน สร้างรายได้ 1.5 แสนล้าน
Last updated: 17 พฤษภาคม 2561 | 16:07

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยวประจำเดือน เมษายน 2561 ว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเยือนประเทศไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 3,092,725 คน ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด รองลงมาคือภูมิภาคยุโรป เอเชียใต้และอเมริกา เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 9.38 ตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในตลาดหลัก โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ ซึ่งขยายตัวสูงถึงร้อยละ 14.46 และ 12.60 ตามลำดับ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ประเทศจีน มาเลเซีย ลาว รัสเซียและอินเดีย
ในส่วนของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างเดินทางภายในประเทศ ก่อให้เกิดรายได้ 157,438.33 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 12.52 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก คือ ประเทศจีน รัสเซีย มาเลเซีย สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 13,701,411 คน ขยายตัวร้อยละ 13.97 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสร้างรายได้รวม 730,750.51 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 17.55 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่สถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย ในเดือนมีนาคม 2561 มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 12.31 ล้านคน/ครั้ง ขยายตัวร้อยละ 4.32 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวของชาวไทย จำนวน 86,643.78 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.72 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

First posted: 17 พฤษภาคม 2561 | 16:07