Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / เศรษฐกิจ / ศาลปกครอง, ไต่สวนกลุ่มซีพี-กองทัพเรือ, คดียื่นประมูลเมืองการบินอู่ตะเภา
ศาลปกครองไต่สวนนัดแรก 'กลุ่มซี.พี.-กองทัพเรือ' คดีไม่รับยื่นเอกสารประมูลเมืองการบินอู่ตะเภาที่เกินกำหนดเวลา
ศาลปกครองไต่สวนนัดแรก 'กลุ่มซี.พี.-กองทัพเรือ' คดีไม่รับยื่นเอกสารประมูลเมืองการบินอู่ตะเภาที่เกินกำหนดเวลา
Last updated: 16 พฤษภาคม 2562 | 23:42
ศาลปกครองไต่สวนนัดแรก 4 ชั่วโมง โดยกลุ่มซี.พี.ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกที่มีพลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รอง ผบ.ทร.เป็นผู้แทน คดีไม่รับการยื่นเอกสารประมูลเมืองการบินอู่ตะเภาที่เกินกำหนดเวลา

16 พฤษภาคม 2562-ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน ในคดีหมายเลขดำที่ 757/2562ระหว่าง บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ฟ้องว่า คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีมติไม่รับซองข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีบางรายการ (ข้อเสนอตัวจริงกล่องที่ 6 ข้อเสนอทางเทคนิคและแผนธุรกิจ) และตัวจริงกล่องที่ 9(ข้อเสนอด้านราคา)ในการยื่นข้อเสนอในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ตามหนังสือที่ กพอ.ทร.182/2562 ลว.10 เม.ย.2562 โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเกินกำหนดเวลา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

โดยทางบริษัท ธนโฮลดิ้ง (เครือซี.พี.) มีนายนพปฎล เดชอุดม รองประธานสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้แทน

ส่วนคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกมีพลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทน

โดยพลเรือเอก โสภณกล่าวว่า” ยังอยู่ชั้นไต่สวน ทั้ง2ฝ่าย ซึ่งกองทัพเรือจะมีออกเป็นpress release ให้ทราบวันพรุ่งนี้(17พ.ค.62)”

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้พลเรือเอกโสภณ เคยชี้แจงว่า คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก พร้อมเข้าให้ข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาต่อศาลปกครองในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวฯ เพื่อพิจารณามูลเหตุรับคำฟ้อง กรณีกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ยืนยันยึดมั่นความยุติธรรมและเสมอภาคแก่เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกยังคงดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในการพิจารณาเอกสารข้อเสนอของเอกชน ซึ่งคาดว่าการพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2562 และยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกแล้วเสร็จภายในปี 2566 ตามแผนและนโยบายของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ด้านนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เคยกล่าวว่าถึงโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มูลค่าโครงการ 290,000 ล้านบาท จากที่กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอความเป็นธรรม

หลังคณะกรรมการคัดเลือกไม่รับพิจารณาเอกสาร เพราะซี.พี.ส่งเอกสารหลังเวลา 15.00 น.ถือเป็นสิทธิ์ของกลุ่มซี.พี.ที่จะสามารถทำได้ ส่วนกระบวนการพิจารณาซองคุณสมบัติต่างๆยังเป็นไปตามปกติ และตอนนี้คณะกรรมการคัดเลือกยังไม่ได้ตัดสิทธิ์กลุ่มซี.พี.ออกแต่อย่างใด

“สิ่งที่ซี.พี.ร้องต่อศาลปกครองไม่ใช่ให้หยุดกระบวนการพิจารณาโครงการ แต่ร้องศาลเพื่อสั่งให้คณะกรรมการคัดเลือกนำเอกสารที่ส่งมอบหลังเวลา 15.00 น. ไปพิจารณาด้วย ซึ่งประเด็นนี้คณะกรรมการคัดเลือกกับกลุ่มซี.พี.มีมุมมองไม่เหมือนกัน คณะกรรมการคัดเลือกมองว่าเอกสารดังกล่าวต้องยื่นภายในเวลา 15.00 น.เท่านั้น แต่กลุ่มซี.พี.มองว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงการส่งเอกสารเพิ่มเติมที่สามารถส่งหลังเวลาปิดรับซองได้ เพราะในวันดังกล่าวอีก 2 กลุ่มที่ยื่นซอง ก็มายื่นเอกสารเพิ่มเติมภายหลังจนแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 18.00 น.เช่นกัน”

ดังนั้น กระบวนการคัดเลือกยังดำเนินไปตามปกติ เพียงแต่ว่าการประกาศผลเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกอาจจะยังทำไม่ได้ จนกว่าศาลปกครองจะมีคำพิพากษาเกี่ยวกับประเด็นนี้ออกมา ซึ่งอาจจะทำให้กรอบเวลาที่คณะกรรมการอีอีซีต้องเลื่อนออกไปอย่างน้อย 1 เดือน

โดยบอร์ดอีอีซีขอให้ทางกองทัพเรือ ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลโครงการสรุปผลการคัดเลือกเอกชนให้ได้ภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ จากเดิมที่ทางกองทัพเรือขอเลื่อนเวลาออกไปเป็นประมาณเดือนก.ค.

“ตอนนี้กำลังพิจารณาซองที่ 1 (คุณสมบัติทั่วไป) และได้ให้ทั้ง 3 กลุ่ม ส่งเอกสารซอง 1 เพิ่มเติมกลับมาภายในวันที่ 23 พ.ค. ก่อนที่วันที่ 25 พ.ค.คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการพิจารณาซองที่ 1 ต่อไป” นายคณิศระบุ

First posted: 16 พฤษภาคม 2562 | 22:57