Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / เศรษฐกิจ / ชาวนา, ข้าวธรรมชาติ
ไปดู 'ข้าวธรรมชาติ' ดูแลต้นทุนสิ่งแวดล้อม และความใส่ใจของมนุษย์!!
Last updated: 10 มิถุนายน 2564 | 13:39
เรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน ...ทำให้ "ข้าวธรรมชาติ" มาสู่โรงสีข้าว เพื่อชีวิตชาวนาที่ดีขึ้น ...ข้าวที่ดี มาจากต้นทุนธรรมชาติที่ดี

“พอแล้วดี”ของโรงสีข้าวเชียงรายธัญทิพย์ ของ #กลุ่มชาวนาธรรมชาติจังหวัดเชียงราย และชินศรี พูลระออ #ผู้ก่อตั้งข้าวธรรมชาติ เกิดจากความคิดเมื่อเปลี่ยนตัวเองมาเป็นเจ้าของโรงสีข้าวแล้วได้พบกับเส้นทางใหม่ หวังให้ชีวิตชาวนาดีขึ้น ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ผู้บริโภค

 

ได้เห็นความงดงามของทุ่งนาสีทองและชีวิตของชาวนาในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เห็นความงดงามของธรรมชาติที่ยั่งยืนเมื่อการทำนาที่ไร้สารเคมีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่ และได้นำเสนอข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 ให้เป็นสุดยอดข้าวเหนียวที่เต็มไปด้วยคุณภาพและความดีงามของเรื่องราวที่ทุกๆขั้นตอนคือความใส่ใจเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดถึงผู้บริโภค

 

First posted: 10 มิถุนายน 2564 | 13:35