Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / สังคม / ปฏิทินวันหยุดยาว 2562, แบงก์ชาติยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปีของธนาคาร, 1 ก.ค.
เปิดปฏิทินวันหยุดยาว 2562 แบงก์ชาติยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปีของธนาคาร 1 กรกฏาคม ชี้ไม่จำเป็นยุคดิจิทัลแบงกิ้ง
เปิดปฏิทินวันหยุดยาว 2562 แบงก์ชาติยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปีของธนาคาร 1 กรกฏาคม ชี้ไม่จำเป็นยุคดิจิทัลแบงกิ้ง
Last updated: 6 ธันวาคม 2561 | 21:11
เปิดปฏิทินวันหยุดยาว 2562 โดยในปีหน้ามีวันหยุดนอกเหนือจากวันเสาร์อาทิตย์ ทั้งหมด 17 วัน แบงก์ชาติยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปีของธนาคาร 1 กรกฎาคม ชี้ไม่จำเป็นต้องมีเพราะระบบปิดบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้นยุคดิจิทัลแบงกิ้ง

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบ้นการเงินประจำปี 2562 ปรากฏว่าวันหยุดยาวประจำปี 2562 เริ่มตั้งแต่ช่วงวันหยุดยาวเดือนธันวาคม 2561 - เดือนมกราคม 2562 นับตั้งแต่วันสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดต่อกัน 4 วัน คือวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี และวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่ 

สำหรับวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันตรุษจีน 5 กุมภาพันธ์  และวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ เป็นวันมาฆบูชา

สำหรับวันหยุดยาวเดือนเมษายน 2562  ได้แก่วันจักรี หยุดติดกัน 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6-7-8 เมษายนที่เป็นวันชดเชย

อีกวันที่สำคัญคือวันสงกรานต์ ได้หยุดติดต่อกัน 4 วัน (หรือ 5 วัน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 14-15-16 เมษายนซึ่งเป็นวันชดเชย (* บางสถานที่หยุดวันที่ 17 เมษายนด้วย)

เดือนพฤษภาคม 2562 เริ่มต้นด้วยวันหยุดในวันพุธที่ 1 เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ตามด้วยวันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2562  ได้แก่วันวิสาขบูชา หยุดติดกัน 3 วันตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 -19-20 พฤษภาคม 2562 ซึ่งหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาวันที่ 20 พฤษภาคม

ต่อมาเดือนกรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา อังคารที่ 16 กรกฎาคม และวันหยุดยาวคือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) หยุดติดกัน 3 วันตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 -28-29 กรกฎาคม 2562 ซึ่งหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม

ส่วนเดือนสิงหาคม 2562 วันหยุดยาวเดือนสิงหาคม 2562 ได้แก่ วันแม่แห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 -11-12 สิงหาคม 2562

และวันหยุดยาวเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันสำคัญแห่งชาติ  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9) หยุดติดกัน 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 -13- 14 ตุลาคม 2562 ซึ่งหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

และในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เป็นวันปิยะมหาราช

สำหรับเดือนธันวาคม 2562 วันหยุดได้แก่วันรัฐธรรมนูญ อังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 และส่งท้ายวันหยุดสิ้นปี 2562 ที่ตรงกับวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปี (1 กรกฎาคม) ซึ่งเดิมกำหนดเพื่อให้สถาบันการเงินมีเวลาในการปิดงวดบัญชีครึ่งปี อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินสามารถให้บริการในทุกช่องทางได้ตามปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไป

 
 

First posted: 6 ธันวาคม 2561 | 21:09