Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / สาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค, กิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561
สาธารณสุขเตือนตรุษจีนปีนี้เลี่ยงสัมผัสเป็ดไก่ป่วยตาย เสี่ยงติดไข้หวัดนก แนะวิธีซื้อสัตว์ปีกไหว้เจ้าอย่างปลอดภัย
สาธารณสุขเตือนตรุษจีนปีนี้เลี่ยงสัมผัสเป็ดไก่ป่วยตาย เสี่ยงติดไข้หวัดนก แนะวิธีซื้อสัตว์ปีกไหว้เจ้าอย่างปลอดภัย
กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ซื้อเป็ดไก่ไหว้เจ้าวันตรุษจีนปีนี้ด้วยแนวคิด'“เลือก หลีก ล้าง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยไข้หวัดนก'
Last updated: 12 กุมภาพันธ์ 2561 | 22:35
รองอธิบดีควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ซื้อเป็ดไก่ไหว้เจ้าวันตรุษจีน ให้ยึดหลัก'เลือก หลีก ล้าง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยไข้หวัดนก' ขณะที่รองอธิบดีกรมปศุสัตว์แนะเลือกซื้อสัตว์ปีกอนามัยที่มีตราสัญลักษณ์ Q ที่ได้มาตรฐาน ส่วนกรมอนามัยคุมเข้มตรวจสอบตลาดสดพันกว่าแห่งต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ  นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.)ได้แถลงข่าว การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน ภายใต้แนวคิด“เลือก หลีก ล้าง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยไข้หวัดนก” ว่า แม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกมนานกว่า 9 ปีแล้ว แต่เทศกาลตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ชาวไทยเชื้อสายจีนจะนำเป็ด ไก่จำนวนมากมาเป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า ซึ่งหากสัตว์ปีกมีเชื้อไข้หวัดนก ประชาชนอาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคสัตว์ปีกหรือสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกได้ จึงขอแนะนำให้ประชาชนเลือกบริโภคสัตว์ปีก โดยยึดหลัก“เลือก หลีก ล้าง”5 ประการ ดังนี้

1.เลือกบริโภคเนื้อไก่/เป็ด และไข่ที่ปรุงสุกสะอาด

2.หลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง หรือป่วยตายมาประกอบเป็นอาหาร

3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย

4.หากไปตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกมีชีวิตที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ 5.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์และสิ่งคัดหลั่งของสัตว์

นายสัตวแพทย์.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าที่ผ่านมาได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ และเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อตรวจหาจุลินทรีย์ก่อโรค ยาปฏิชีวนะตกค้าง และสารเร่งเนื้อแดง โดยมีตัวอย่างที่เก็บจากทั่วประเทศ723 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ หากผู้ประกอบการรายใดทำผิดข้อกฎหมาย ก็จะดำเนินการตักเตือน ให้คำแนะนำ จนถึงดำเนินการทางกฎหมายทันที เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการบริโภคอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปีนี้ กรมปศุสัตว์ขอให้ประชาชนที่จับจ่ายเลือกซื้อ เนื้อหมู เป็ด ไก่ เป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้เจ้า และไหว้บรรพบุรุษ เลือกซื้อสินค้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การดูแลรับรองโดยจุดสังเกตในการเลือกซื้อ คือ เลือกซื้อเนื้อสัตว์อนามัยที่มีตราสัญลักษณ์เพื่อจะได้มั่นใจว่า เนื้อสัตว์นั้นปลอดภัยต่อการบริโภค และเลือกผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีกที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรองโดยกรมปศุสัตว์ หรือมีตราสัญลักษณ์“ปศุสัตว์OK”นั่นเอง

ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กล่าวว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนทุกปี โดยเฉพาะวันจ่าย ชาวไทยเชื้อสายจีนจะออกไปจับจ่ายซื้ออาหาร ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ มาเตรียมพร้อมไว้ กรมอนามัย จึงขอแนะนำวิธีปฏิบัติ 7 ข้อ ดังนี้

1.เลือกซื้อจากตลาดที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ“ตลาดสด น่าซื้อ”ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน2560มีตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) 1,446แห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน“ตลาดสด น่าซื้อ”1,297แห่ง (ร้อยละ89.70)แยกเป็นระดับดี 1,013แห่ง และระดับดีมาก 284 แห่ง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลด้านสุขลักษณะของตลาดและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของอาหารโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดข้อ

2.เลือกซื้อผัก ผลไม้ ที่สะอาด ไม่มีคราบดินหรือคราบขาวของสารพิษกำจัดศัตรูพืช หรือเชื้อราตามใบ ซอกใบ หรือก้านผัก ไม่มีสีขาว หรือกลิ่นฉุนผิดปกติโดยมีคำแนะนำวิธี“การล้าง” 3วิธี คือ 1) ล้างด้วยน้ำไหล 2) ล้างด้วยน้ำส้มสายชู และ

3)ล้างด้วยผงฟูหรือเบกิ้งโซดควรเลือกขนม สีไม่ฉูดฉาด มีสีกลิ่นรสปกติ บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่สะอาด และควรนำมานึ่งให้ร้อน หรือปรุงประกอบด้วยความร้อนก่อนบริโภค

 4.อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว ทั้งไก่ต้ม เป็ดต้ม หมูต้ม ก่อนนำมารับประทานควรนำมาปรุงให้สุกอีกครั้ง เนื่องจากปกติแล้วเป็ดไก่เหล่านั้นมักนิยมต้มแบบไม่ให้สุกมาก

5.ผู้ปรุงอาหารควรมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี เช่น แต่งกายให้สะอาด ใส่ผ้ากันเปื้อน ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ทั้งก่อนและหลังปรุงอาหาร และไม่สูบบุหรี่ระหว่างปรุงอาหาร เป็นต้น

6.การปฏิบัติตนเมื่อรับประทานอาหารไหว้เจ้า ให้ยึดหลัก“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

7.ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการตลาดสดทั่วประเทศ“ล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล”ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆนอกจากนี้กรมอนามัย ขอแนะนำว่า หากเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ให้เลือกบริโภคอาหารจากร้านหรือแผงจำหน่ายอาหารที่มีป้ายสัญลักษณ์“Clean FoodGood Test”เพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภค

นายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่ากรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังในกรุงเทพมหานครเป็นประจำอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากเชื้อโรคที่อาจมากับสัตว์ปีก โดยมีสัตวแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังในสถานประกอบการฆ่าและชำแหละสัตว์ปีกให้ถูกสุขลักษณะ มีการแบ่งพื้นที่ประกอบการเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค รวมถึงพนักงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ผ้าปิดปาก ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ รองเท้าบู๊ท เพื่อป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดนกและเชื้อโรคต่างๆและดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการที่จำหน่ายสัตว์ปีก ทั้งความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ การวางสินค้าที่รอการจำหน่าย การจัดเก็บ ความสะอาดของรางระบายน้ำ และถังรองรับมูลฝอย รวมทั้งสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายสัตว์ปีก เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อเป็ด ไก่ ประกอบพิธีไหว้เจ้าและนำไปบริโภคในเทศกาลตรุษจีนนี้มีความมั่นใจ กรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เขต และสำนักอนามัย เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังไข้หวัดนกและลงพื้นที่ตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารอย่างเข้มงวดมากขึ้น 

First posted: 12 กุมภาพันธ์ 2561 | 17:01
Source :