Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / สาธารณสุข / การระบาด, โควิด19, โรคทางเดินหายใจ, ร้อนชื้น, ไวรัสสายพันธุ์ใหม่
ถ้าโควิด-19 เข้าเฟส 3 ดูกราฟ 6 เดือน กับ การควบคุม ลดระบาดของโรค โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
 ถ้าโควิด-19 เข้าเฟส 3 ดูกราฟ 6 เดือน กับ การควบคุม ลดระบาดของโรค โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
Last updated: 19 มีนาคม 2563 | 09:37
จำนวนผู้ป่วยในประเทศไทย กำลังอยู่ในอัตราของก้าวกระโดด (exponential) มาตรการในการลดการแพร่กระจายของโรคจะต้องเข้มงวดและเคร่งครัด ตั้งแต่การควบคุมป้องกันการนำเข้าของโรคจะต่างประเทศ เก็บ ควบคุม กักกัน ผู้มาจากต่างประเทศแหล่งระบาด

เกือบทุกประเทศเป็นแหล่งระบาดหมดแล้ว ผู้มาจากแหล่งระบาด ให้ควบคุมเก็บตัว 14 วัน
ผู้สัมผัสโรคในประเทศ ก็เก็บตัว อย่างน้อย 14 วัน
ลดกิจกรรมการรวมคนหมู่มากอย่างสิ้นเชิง social distance ปิดกิจกรรมต่างๆ สถานบันเทิง อย่างที่ทำอยู่ขณะนี้ หรือจำเป็นต้องทำนานกว่านี้ก็ต้องทำ
ในผับ ในบาร์ การกีฬา ที่ส่งเสียงดังพูดกันเสียงดัง จะยิ่งมีโอกาสแพร่โรคได้มาก กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ที่จะต้องมีคนมารวมกัน ก็ควรงดหมด
กำหนดระยะห่างของบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร ลดการสัมผัส Personal distance
โรคนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ ตอบได้เลยว่า ถ้าเพศสัมพันธุ์ ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร ไม่ติดแน่นอน
ลดการเคลื่อนที่ของบุคคล ถ้าไม่จำเป็นให้อยู่บ้าน ให้มากที่สุด งดการเดินทาง ให้เหลือน้อยที่สุด
ค้นหาผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด จะต้องเพิ่มห้องปฏิบัติการในการตรวจเชื้อให้ได้เร็วที่สุด ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยืนยัน 2 ห้องปฏิบัติการ ประเทศเกาหลีค้นหาผู้ป่วย และควบคุมทำให้ผู้ป่วยน้อยลงอย่างมาก และลดอัตราการเสียชีวิตอย่างเห็นได้ชัด
โรงพยาบาลทุกแห่งที่มีความสามารถ ควรเปิดให้มีการตรวจกรอง และช่วยกันค้นหาผู้ที่ติดเชื้อให้มากที่สุด เพื่อเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรค และการรักษาอาการเริ่มแรก
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งชุดป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์ ต้องหาให้พร้อมและเตรียมไว้ระยะยาว เพราะงานนี้จะต้องดำเนินการอีกยาว จนกว่าจะมีวัคซีนมาใช้ในการป้องกัน
ให้การรักษา ผู้ป่วยที่ติดเชื้อให้เร็วที่สุด เพื่อลดความรุนแรงของโรค และควบคุมการแพร่กระจายของโรค
ให้ความรู้ ลงถึงชาวบ้าน กวดขันระเบียบวินัยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ระเบียบวินัย จึงเป็นสิ่งจำเป็นมากในยามนี้
ผู้ที่ตกงาน หรือไม่ได้ทำงาน จะต้องมีมาตรการช่วยเหลือ ผู้ที่มีสตางค์ อาจจะจำเป็นต้องตั้งกองทุนมาช่วยเหลือเพื่อส่วนรวมให้ทุกคนอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาวิกฤต
ถ้าทุกคนช่วยกันในขณะนี้ เราก็คงจะไม่ต้องไปถึง บรรยากาศของการปิดเมือง ถ้ามีการระบาดมากการควบคุม
 
 
โควิด 19 กับระยะของโรค ระยะ ที่ 1 ระยะ ที่ 2 ระยะ ที่ 3
เปรียบเสมือนการเดินทาง ถึงจุดที่ 1 จุดที่ 2 ที่ 3 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรค หรือระดับความรุนแรงของโรค แต่เดิมสมัยไข้หวัดนก เรากำหนดกันว่า ระยะที่ 1 หมายความว่าพบโรคในสัตว์ปีกเช่นพบใน ไก่
ระยะที่ 2 โรคไข้หวัดนก ข้ามสู่มาติดคน
ระยะที่ 3 โรค สามารถติด คนสู่คนได้
มาถึงสมัย โควิด 19 เราก็กำหนดกันเอง ไม่แน่ใจว่ามีประเทศไหนกำหนดหรือไม่ มาแบ่งระยะของโรคเพื่อจุดมุ่งหมาย ในการออกนโยบาย และมาตรการในการควบคุมโรค เป็นระยะที่ 1 2 3
โดยให้คำจำกัดความว่า ระยะที่ 1 หมายถึง การพบผู้ป่วยจากการนำเข้าจากต่างประเทศ ระยะที่ 2 พบว่ามีการติดต่อกันภายในประเทศ อยู่ในวงจำกัด มีแหล่งต้นตอที่ชัดเจน ระยะที่ 3 พบผู้ป่วยในวงกว้าง และจำนวนหนึ่งจะไม่รู้ ที่มาของโรค
เพื่อนโยบายใน การใช้ ในการวางมาตรการ ดูแลควบคุม ป้องกันโรค
เชื่อว่าประเทศอื่นๆอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ เพราะเป็นการกำหนดนโยบายของแต่ละประเทศ เพื่อวางแผน
สำหรับประชาชนทั่วไป เราคงไม่มีความจำเป็นต้องถาม ว่าเข้าระยะที่ 3 หรือยัง ไม่ว่าจะอยู่ระยะใด แนวทางการปฏิบัติตัว ก็จะต้องเข้มข้น อยู่ตลอดเวลาป้องกันตนเอง อย่างเคร่งครัด มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามคำแนะนำ ในเชิงนโยบายที่จะออกมา ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและควบคุมโรค
 
 

โควิด 19 มีการระบาดอย่างรวดเร็วทั่วโลก มีผู้ป่วยกว่าหมื่นรายต่อวัน และแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด
ประเทศไทย มีการพบเป็นกลุ่มก้อน ดังจะเห็นได้จากการแพร่กระจายเกิดขึ้นทีเดียว 13 คนในกลุ่มเดียวกัน และกำลังจะมีในกลุ่มสนามมวยที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
มาตรการทางสังคม งดทำกิจกรรมในคนหมู่มาก มีความจำเป็นในช่วงที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว
เพราะการติดตามคนจำนวนมากที่สัมผัส จะทำได้ยากอย่างยิ่ง
การเพิ่มจำนวนจะเป็นแบบประเทศเกาหลี และจะต้องเปิดเกมรุก ในการตรวจวินิจฉัยให้เร็ว
ปัญหาของบ้านเรา ก็จะอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย ถ้าจะตรวจจำนวนมากแบบเกาหลี ถึง 200000 ราย อย่างรวดเร็ว เพื่อจะคุมสถานการณ์ให้ได้ ก็มีความจำเป็น แต่จะมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
เงื่อนไขในการตรวจขณะนี้ ยังอยู่เฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ที่มีอาการ จึงจะได้รับการยกเว้นตรวจฟรี
เงื่อนไขนี้คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง คำว่ากลุ่มเสียง เพราะในอนาคตอันใกล้นี้ ทุกคนจะเสี่ยงหมด
งบประมาณในการตรวจ การดูแลรักษา และการป้องกันโรค จะต้องใช้เงินจำนวนมาก ในการควบคุมโรค ให้ได้อย่างประเทศจีน

เรามีเวลาซ้อมใหญ่ มา 2 เดือนแล้ว ขณะนี้ ทุกคนจะต้องทำจริง ไม่มีการซ้อมอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทุกคน ต้องเคร่งครัด ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่จะออกมาในแต่ละวัน
 
 
การระบาดของโรคทางเดินหายใจในประเทศไทย กับ โควิด 19
จากการศึกษาของศูนย์ๆ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ขอยกตัวอย่างไข้หวัดใหญ่ ที่ศึกษาทางด้านระบาดวิทยามากกว่า 50000 ตัวอย่าง
โรคทางเดินหายใจในประเทศไทย อยู่ในพื้นที่ร้อนชื้น ไม่มีฤดูหนาวแบบประเทศทางซีกโลกเหนือ หรือซีกโลกใต้
โรคทางเดินหายใจในประเทศไทย เช่น ไข้หวัดใหญ่ จึงพบได้เกือบตลอดทั้งปี
แต่จะพบมากในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน
และจะพบบ่อยอีกครั้งหนึ่งประมาณ มกราคมถึงกุมภาพันธ์
เดือนที่พบน้อยที่สุดจะเป็นเดือนมีนาคมและเมษายน
ตามรูปภาพที่แสดงให้ดู ซึ่งตรงข้ามกับประเทศที่มีฤดูหนาวชัดเจน
โรคทางเดินหายใจจะพบในฤดูหนาวของประเทศ
เช่นเดียวกันโรค RSV ประเทศไทย ในเด็กก็จะพบมากในฤดูฝน มากกว่าฤดูร้อนมาก
ถ้าเราถือว่าโรค โควิด 19 เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่นเดียวกัน สำหรับประเทศไทย ต้องเตรียมตัว
การระบาดมากจะเกิดขึ้นในฤดูฝนมากกว่าฤดูร้อน
อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการระบาด ของ โควิด 19 ที่เป็นโรคใหม่ และพบเป็นปีแรก จึงยังไม่รู้ว่า รูปแบบการระบาดจะเป็นอย่างไร
ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนมาก และฤดูนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะปิดเทอม ทำให้โรคทางเดินหายใจพบได้น้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับฤดูฝน และนักเรียนเริ่มเปิดเทอม จึงพบโรคจำนวนมากตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน
ในช่วงนี้เราคงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม
การระบาดของ โควิด 19 ยังอยู่ในประเทศเขตหนาว
ประเทศเขตร้อนอย่างเรา ก็จะต้องเตรียมตัว
เพราะเมื่อถึงฤดูของโรคทางเดินหายใจที่มีการพบมาก
จะทำให้แยกกันยากมาก ระหว่างโรคทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็ก กับ โควิด 19
 
โควิด 19 การเคลื่อนย้ายประชากร เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคมากขึ้น
การเคลื่อนย้ายประชากร จะเป็นเหตุของการแพร่ระบาดของโรค
ปัจจุบันเมื่อเทียบกับในอดีต มีการเคลื่อนย้ายของประชากรได้อย่างรวดเร็ว
ทำให้ การระบาดทั่วโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประเทศจีนควบคุมการระบาดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายของประชากร สามารถควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัดในมณฑลหูเป่ย และในที่สุดก็สามารถที่จะควบคุมได้
สำหรับประเทศไทย ถ้าการระบาดมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
เราจะต้องคำนึงถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทย
เราจะหยุดยั้งการเคลื่อนย้ายของประชากรได้อย่างไร
ปีนี้ขอโยกย้ายปีใหม่ของไทย ในช่วงสงกรานต์ ให้ไม่เป็นวันหยุด แล้วเมื่อโรคสงบแล้ว ค่อยหยุดชดเชยให้ แทนช่วงที่มีการระบาดของโรค ถ้าเป็นเช่นนี้ทุกคนจะต้องยอมรับ
สังคมเราก็น่าจะยอมรับได้
อีกประการหนึ่ง social distance การรวมกันของคนหมู่มาก ทุกคนจะต้องเข้าใจ ว่าจะเป็นแหล่งของการกระจายโรคอย่างรวดเร็ว (super spread) งานสังคมจำเป็นที่จะต้องงด การจัดประชุมวิชาการ ก็ต้องหาทางออกด้วย tele-conference สนามมวย การแข่งขันกีฬาต่างๆ โรงเรียนกวดวิชาก็จะต้องปิดการสอน เพื่อลดการระบาดของโรคให้ได้
 
 
การตรวจ โควิด 19
จากข้อความที่เขียนที่ผ่านมา มีการแปลความหมายผิด ของนักข่าว
ที่เขียนจะเน้นนิยามคำว่า กลุ่มเสียง จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อโควิด 19 มีการติดต่อ กันภายในประเทศ คำว่ากลุ่มเสี่ยง จะต้องมีนิยามใหม่ ให้รัดกุม เพิ่มขึ้น ขยายความให้มากขึ้น
ไม่ใช่การตรวจ โควิด 19 ตรวจได้ฟรีหมด ทุกคนอยากตรวจก็ฟรีหมด
จึงอยากจะทำความเข้าใจ ถ้าไม่เช่นนั้น งานการตรวจ จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำได้
สิ่งสำคัญจะต้องอ่านหนังสือให้เป็น ไม่ใช่แค่อ่านหนังสือได้
 
โควิด-19 กับระเบียบวินัย
การระบาดของโรคนอกประเทศจีน มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าในประเทศจีนแล้ว จีนมีผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย ในวันล่าสุด 12 ราย นำเข้าจากต่างประเทศ ทุกคนมีความเชื่อมั่น มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ถ้าทุกคนในบ้านเรามีระเบียบวินัย เชื่อมั่นในกฎระเบียบที่ออกมา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ ดูแลสุขภาพตัวเอง ป้องกันตนเอง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย เวลาไปในที่ชุมชน และจะต้องทำให้ได้ในเรื่อง ระยะห่างของบุคคล (Personal distance) ที่ 6 ฟุต หรือ 2 เมตร ระยะห่างของสังคม งดกิจกรรมทางสังคมทั้งหมด (Social distance) งดหรือลดการเดินทางโดยไม่จำเป็นหรืองดได้ทั้งหมด ก็จะเป็นการลดการสัมผัสระหว่างคนต่อคน ปิดตัวเอง ทำงานที่บ้าน สอนออนไลน์ ทุกคนจะต้องหัดใช้ทาง Electronic ต่อไป จะต้องเป็น e-Money และ e ต่าง ๆ เพื่อลดการปฏิสัมพันธ์ให้มากที่สุด
ถ้าทุกคนเคร่งครัด ช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม ไม่รอให้เป็นหน้าที่ของทางการ ช่วยเหลือกันและกันในยามยาก ผู้ที่มีมากจะต้องช่วยเหลือผู้ที่ตกงานหรือเดือดร้อน
การเดินทางต่อสู้กับโควิด-19 ไม่ใช่เป็นการวิ่ง 100 เมตร แต่เป็นการวิ่งมาราธอน อย่างน้อยก็ 1 ฤดูกาล เราจะต้องช่วยกันเดินทางระยะยาวไปด้วยกัน

First posted: 19 มีนาคม 2563 | 09:33