Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / สิ่งแวดล้อม / น้ำท่วม ภาคใต้
น้ำท่วมภาคใต้เสียหายแสนล้านเฉพาะสวนยางพารา 1 ล้านไร่มูลค่า 40,000 ล้าน-กระทบปาล์มน้ำมัน-ประมง-ข้าวนาปี
น้ำท่วมภาคใต้เสียหายแสนล้านเฉพาะสวนยางพารา 1 ล้านไร่มูลค่า 40,000 ล้าน-กระทบปาล์มน้ำมัน-ประมง-ข้าวนาปี
น้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้
Last updated: 14 มกราคม 2560 | 13:09
น้ำท่วมในภาคใต้สร้างความเสียหายให้สวนยางพารา 1 ล้านไร่ มูลค่า 40,000 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินความเสียหายภาคการเกษตรเกือบแสนล้านบาท คลังสั่งธนาคารรัฐทำซอฟท์โลน 0 %

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลกระทบด้านการเกษตรจากเหตุน้ำท่วมภาคใต้ โดยพืชการเกษตรที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ ยางพารา พื้นที่ 11.3 ล้านไร่ เสียหายจากน้ำท่วม 1 ล้านไร่ มูลค่า 40,000 ล้านบาท พื้นที่ที่ถูกกระทบค่อนข้างหนัก คือ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง

ปาล์มน้ำมันและประมง เสียหายอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท พื้นที่ความเสียหายครอบคลุมใน จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช และ จ.นราธิวาส

ข้าวนาปีมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมมากกว่า 2.51 แสนไร่ มูลค่า 1,280 ล้านบาท พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ คือ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการช่วยเหลือเฉพาะหน้า เช่น กรมชลประทานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 97 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 61 เครื่อง กรมปศุสัตว์ อพยพสัตว์ประมาณ 554,000 ตัว แจกเสบียงสัตว์กว่า 300,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่งเสบียงสัตว์

ขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนข้าวสาร 62 ตัน เพื่อให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัย เพื่อประกอบเลี้ยงแก่ผู้ประสบภัย ด้านกรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งครัวปรุงอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

สวนยางเสียหาย 75% ฉุดปริมาณลด 20% เดือนมกราคม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ช่วงวันที่ 1-10 ม.ค. 2560 ทำให้มี 11 จังหวัดได้รับผลกระทบเบื้องต้น ส่งผลต่อทรัพย์สินและครัวเรือนในวงกว้าง โดย ธปท. จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิด

สำหรับผลกระทบระยะสั้น ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบในภาคเกษตร โดยเฉพาะยางพารา เนื่องจากชาวสวนยางไม่สามารถกรีดยางได้ ทั้งพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่ฝนตกหนัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 75% ของพื้นที่สวนยางภาคใต้ทั้งหมด คาดว่าผลผลิตยางในเดือนมกราคมจะลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ส่วนปาล์มน้ำมัน ไม่สามารถเก็บผลผลิตปาล์มได้ และผลผลิตที่เก็บได้ก็มีอัตราการให้น้ำมันลดลง ด้านผลผลิตกุ้งได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากเกษตรกรชะลอการลงลูกกุ้งตั้งแต่ปลายปี 2559 เพราะเป็นช่วงมรสุม

การท่องเที่ยวกระทบไม่มาก

นางสุรีรัตน์ กล่าวว่า ในส่วนของการท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบไม่มาก โดยเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีนักท่องเที่ยวยกเลิก booking ในช่วงนี้บ้าง ขณะที่การท่องเที่ยวในพื้นที่อันดามันซึ่งได้รับผลกระทบบ้างจากน้ำท่วมที่ จ.กระบี่ ขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยภาครัฐและผู้ประกอบการได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับทราบสถานการณ์

ทางด้านภาคอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบที่เข้าสู่โรงงานน้อยลง เช่น โรงงานน้ำยางข้น โรงงานปาล์มน้ำมัน อย่างไรก็ตาม โรงงานแปรรูปยางบางแห่งยังมีวัตถุดิบอยู่ในสต็อกจึงยังสามารถทำการผลิตได้ แต่ก็อาจประสบปัญหาการเดินทางของแรงงานบ้าง

เอสเอ็มอีในทุ่งสง-ชะอวดเสียหายหนัก

ส่วนภาคการค้า กระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม(เอสเอ็มอี) ใน อ.ทุ่งสง และ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมหนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม รายได้บางส่วนจะถูกชดเชยด้วยการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วม และการเร่งใช้จ่ายหลังน้ำลดเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือน ประกอบกับจะมีเงินช่วยเหลือภาครัฐ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้หลังน้ำท่วม

ขณะที่ในส่วนสถาบันการเงินที่ปิดดำเนินการในช่วงก่อน เริ่มกลับมาให้บริการตามปกติ เหลือเพียง 4 สาขาที่ยังปิดบริการ สำหรับความเสียหายในภาพรวมคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

คลังสั่งแบงก์รัฐทำซอฟท์โลน 0%

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงคลังอยู่ระหว่างทำมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยเมื่อเร็วๆนี้ สศค.ได้หารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เบื้องต้นก็มีหลายธนาคาร ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าไปบ้างแล้วหลักๆคือการพักชำระหนี้ และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

อย่างไรก็ตาม อยากให้แบงก์รัฐออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่นปรับลดดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูหลังน้ำท่วมลงอีก โดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือซอฟท์โลนดอกเบี้ยในระดับ 0%เป็นเวลา 1-2ปี เป็นต้น ซึ่งแบงก์รัฐจะกลับไปคิดมาตรการมาว่าจะเป็นแบบใด รัฐต้องชดเชยหรือขอเป็นโครงการพีเอสเอ (PSA)เพื่อนำไปคำนวณกลับเป็นผลการดำเนินงานหรือไม่ คาดว่าจะสรุปภายในสัปดาห์นี้ หากรัฐไม่ต้องชดเชยก็ดำเนินการได้เลย แต่หากขอเป็นโครงการพีเอสเอ ต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาอนุมัติ

ซอฟท์โลนคงมี แต่เป็นเงินของแต่ละแบงก์เองและดูว่าดอกเบี้ยจะต่ำแค่ไหน ใจเราอยากให้มี0%แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแบงก์จะเสนอมาอย่างไร ส่วนซอฟท์โลนของ ธปท.นั้น ธปท.ทำไม่ได้แล้ว ยกเว้นจะให้ธนาคารออมสินทำ เหมือนกับซอฟท์โลนเอสเอ็มอี ซึ่งรัฐบาลจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้ ซึ่งขอประเมินผลกระทบก่อนว่าจะมีหรือไม่ นายกฤษฎากล่าว

สำหรับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนั้น อยู่ระหว่างประเมิน เบื้องต้นพื้นที่น้ำท่วมเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและภาคเกษตร ไม่ได้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเหมือนน้ำท่วมในปี 2554

ช่วยเพิ่มสวนยางใต้รวม 6,000 บาท

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท.จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด) ในสิ้นเดือนมกราคมนี้ พิจารณาใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพาราประมาณ 398 ล้านบาทช่วยเหลือชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 7 หมื่นกว่าครัวเรือน เป็นการช่วยเหลือในส่วนเงินสวัสดิการชาวสวนยาง 3,000 บาทต่อครัวเรือน เพื่อเป็นการเยียวยาค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียโอกาสในการกรีดยางในช่วงที่น้ำท่วม ต้นยางได้รับความเสียหาย

ในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสำรวจ คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือน แต่ผู้ที่จะได้ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ต้องเป็นชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท.เท่านั้น เบื้องต้นมีจำนวนทั้งหมด 1.4 ล้านราย  ที่ผ่านมาได้หารือใน บอร์ด กยท.ไปแล้ว เบื้องต้นจะจ่ายเงินเพื่อเยียวยาให้ชาวสวน ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือตามกองทุนสวัสดิการเข้าบอร์ด เป็นการจ่ายให้แบบเพิ่มจากวงเงินเดิมที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2,259.72 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกรด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ในอัตรา 3,000บาท ต่อครัวเรือน

น้ำท่วมภาคใต้ในรอบนี้ชาวสวนยาง จะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 6,000 บาทต่อครัวเรือน คือได้รับเงินเยียวยาเป็นพิเศษจาก กยท.จำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือน จากกระทรวงเกษตรฯจำนวน 3,000 บาท ซึ่งเป็นการใช้เงินตามพ.ร.บ.การยาง ที่สามารถทำได้ ไม่น่ามีปัญหา เพราะบอร์ดกยท.ได้อนุมัติ หลักการในรอบแรกไปแล้ว เหลือเพียงสำรวจความเสียหาย และนำสรุปยอดการช่วยเหลือเข้าที่ประชุมบอร์ดกยท.นายธีธัชกล่าว

2 แบงก์ใหญ่เร่งช่วยลูกค้าทุกกลุ่ม

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่าได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อเคหะ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อธุรกิจรายย่อย โดยพักชำระหนี้เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน , ลดดอกเบี้ย 50-100 % แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ และขยายเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 5 ปี แล้วแต่ประเภทสินชื่อ และลงทะเบียนภายในเดือนมิ.ย.2560

สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน ,พักชำระเงินต้นพร้อมขยายเวลาผ่อนสูงสุด 24 เดือน ,ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระ สูงสุด 30 วัน , เพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวเสริมสภาพคล่องสูงสุด 10 ล้านบาท โดยขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2560

ส่วนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่จะพิจารณาตามความเหมาะสมทางธุรกิจแต่ละราย ซึ่งอาจเพิ่มวงเงินพิเศษ ,ยืดเวลาหรือปรับจำนวนเงินการชำระหนี้ในช่วงนี้ให้เหมาะสม

กสิกรไทยชี้มีลูกค้าเอสเอ็มอี 1.4หมื่นราย

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า มาตรการการช่วยเหลือลูกค้า ประกอบด้วย ลดยอดผ่อนชำระหรือพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 12 เดือน รวมถึงการขยายเทอมตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินการค้าต่างประเทศ รวมถึงวงเงินเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการ เครื่องจักร ชดเชยสต็อกสินค้าที่เสียหาย จะพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน และไม่ต้องประเมินราคาหลักประกันใหม่ โดยต้องขอวงเงินภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้

นายสุรัตน์กล่าวว่า มีลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคาร 14,395 ราย ที่อยู่ใน 12 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไป ธนาคารกำลังลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหายใกล้ชิด

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) กล่าวว่า ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าโดย ขยายระยะเวลาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินได้สูงสุดถึง 360 วัน ลดดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้ 6 เดือน และส่วนเงินกู้ระยะสั้น-ยาว พักชำระหนี้เงินต้นได้สูงสุด 1 ปี เช่นเดียวกับไอแบงก์ ที่ให้ลูกค้าพักชำระหนี้เงินต้น ไม่เกิน 24 เดือน

ใต้จมน้ำ ยาง-ปาล์ม-ประมง เสียหายแสนล้าน

http://www.thansettakij.com/2017/01/12/124358

 

 

First posted: 12 มกราคม 2560 | 10:40