Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / สิ่งแวดล้อม / ปลูกป่า, ทะเลทราย, แห้งแล้ง, มองโกเลีย, จีน, ทุ่งหญ้าสีเขียว
จีน-มองโกเลีย ปลูกป่าฆ่าทะเลทราย
จีน-มองโกเลีย ปลูกป่าฆ่าทะเลทราย
Last updated: 14 มิถุนายน 2563 | 10:46
มองโกเลียใน เป็นพื้นที่ที่มีทะเลทรายอยู่หลายแห่ง ซึ่งพื้นที่นี้เคยเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวมาก่อน และถ้าหากพวกเขาไม่ลงมือทำอะไรสักอย่าง พื้นที่ทะเลทรายพวกนี้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ Givearpohn Blockdit เขียนถึงความสำเร็จที่ต้องเดินหน้าต่อ “มองโกเลียใน” เขตปกครองตนเองของจีน รับมือ ปลูกป่า หยุดการขยายของพื้นที่ทะเลทราย!

เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่แนวหน้าของจีนในการดำเนินการเพื่อต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (desertification) ประกาศว่า ภายในปี 2019 จะปลูกต้นไม้ให้ได้กว่า 5,375,000 ไร่ และจะขยายพื้นที่ทุ่งหญ้าให้ได้มากกว่า 12,500,000 ไร่

ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มองโกเลียได้ดำเนินการปลูกป่าไปแล้วมากกว่า 4,166,875 ไร่/ปี คิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 9 ของโครงการทั้งหมด

ในการสู้กับการขยายตัวของพื้นที่ทะเลทรายของจีนนั้น ได้นำพรมหญ้าเทียมที่ทำจากฟางข้าวมาปูเพื่อสกัดกั้นทราย และนอกจากนี้ในการเพาะพันธุ์ต้นไม้บางต้นก็มีใส่ต้นกาฝากที่มีสรรพคุณเป็นยา หรือเป็นยาสมุนไพรลงไป และเมื่อพวกมันเติบโตชาวบ้านยังสามารถนำไปใช้ได้อีกด้วย

 

ปัจจุบันมองโกเลียในมีพื้นที่ป่ามากกว่า 162,500,000 ไร่ และมีพื้นที่ป่าคุ้มครองเพิ่มขึ้นจากในปี 2013 ที่มีอยู่ร้อยละ 21.03 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22.1 ด้วยความพยายามของภูมิภาคนี้ ส่งผลให้พายุทรายในภาคเหนือของจีนลดลง ถือเป็นความประสบความสำเร็จที่งดงามสำหรับการต่อต้านการแปรสภาพสู่ทะเลทราย

 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีความพยายามต่อสู้กับธรรมชาติ ในปี 1986 ในย่าน Kokyar เขตอาเค่อซู (Aksu) ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ บริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลทรายลามากัน (ทะเลทรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก) มีโครงการสร้างผืนป่ากลางทะเลทราย หรือโอเอซิสขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ ซึ่งโอเอซิสแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 416,668 ไร่เลยทีเดียว

มี.ค. 62 สำนักข่าวซินหัวได้เผยแพร่ภาพบรรยากาศการทำงานของเจ้าหน้าที่ชาวจีน ที่กำลังช่วยกันปูพรมเทียมที่ทำจากฟางข้าว ในพื้นที่ทะเลทรายของอำเภอหลินเจ๋อ มณฑลกานซู่ ซึ่งมีพรมแดนติดกับทะเลทรายปาตานจี๋หลิน (Badain Jaran Desert) อีกด้วย

 

ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการความตั้งใจและลงมือทำของประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะที่ในประเทศอื่นหรือพื้นที่อื่น ๆ กำลังมีการทำลายป่าธรรมชาติอย่างมหาศาล....

First posted: 14 มิถุนายน 2563 | 10:46