Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / ศิลปวัฒนธรรม / เพลงพระราชนิพนธ์
ซูเปอร์โพลชี้เพลงพระราชนิพนธ์ประชาชนชอบเพลง“ใกล้รุ่ง”มากที่สุด
ซูเปอร์โพลชี้เพลงพระราชนิพนธ์ประชาชนชอบเพลง“ใกล้รุ่ง”มากที่สุด
ใกล้รุ่ง - ภาพวาด
Last updated: 28 ตุลาคม 2559 | 10:44
ซูเปอร์โพลเผยประชาชนชื่นชอบเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งรองลงมาเพลงยามเย็นขณะที่เพลงของศิลปินต่างๆเพลงต้นไม้ของพ่อมาอันดับหนึ่ง ตามด้วยขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปส่วนใหญ่มีความหวังและกำลังใจจะก้าวต่อไป

มื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจเรื่อง เพลงพระราชนิพนธ์และรวมเพลงศิลปินเพื่อพ่อในความชื่นชอบของสาธารณชนกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวนทั้งสิ้น 1,174 ตัวอย่างระหว่งวันที่ 25-27 ต.ค.2559 พบว่า

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 51.4 ชอบฟังเพลงต้นไม้ของพ่อ

รองลงมาคือร้อยละ 45.5 ระบุชอบฟังเพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ร้อยละ 43.0 ชอบฟังเพลงพ่อของแผ่นดิน

ร้อยละ 41.7 ชอบฟังเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

ร้อยละ 38.3 ชอบฟังเพลงในหลวงของแผ่นดิน

ร้อยละ 37.6 ชอบฟังเพลงผู้ปิดทองหลังพระ

ร้อยละ 35.8 ชอบฟังเพลงตามรอยพระราชา

ร้อยละ 32.4 ชอบฟังเพลงอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดี

ร้อยละ 24.0 ชอบฟังเพลงเหตุผลของพ่อ

ร้อยละ 21.8 ชอบฟังเพลงหัวใจของพ่อ และ

ร้อยละ 19.6 ชอบฟังเพลงฟ้าร้องไห้ ตามลำดับ

ขณะที่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 52.1 ระบุว่า หลังฟังเพลงของศิลปินต่างๆ ที่ร้องเพื่อพ่อแล้ว ตั้งใจจะรักชาติ ศาสนาและรักสถาบันพระมหากษัตริย์ รองลงมาคือร้อยละ 42.6 ระบุจะทำดีเพื่อพ่อ ร้อยละ 41.4 ระบุจะใช้ชีวิตพอเพียง ร้อยละ 38.5 ระบุจะขยันหมั่นเพรียร ร้อยละ 36.8 ระบุจะสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ร้อยละ 36.8 ระบุจะปกป้องผลประโยชน์ชาติ ร้อยละ 35.3 ระบุจะเกื้อกูลช่วยเหลือกัน ร้อยละ 30.7 ระบุจะซื่อสัตย์สุจริต และ ร้อยละ 26.2 ระบุจะร่วมต่อต้านคนไม่ดี สนับสนุน คนดี ปกครองบ้านเมือง ตามลำดับ

เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง

เมื่อสอบถามถึงเพลงพระราชนิพนธ์ที่ชอบฟัง พบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 44.0 ระบุเพลงใกล้รุ่ง รองลงมาคือร้อยละ 40.5 ระบุเพลงยามเย็น

ร้อยละ 40.4 ระบุเพลงแสงเทียน

ร้อยละ 38.7 ระบุเพลงแผ่นดินของเรา

ร้อยละ 28.1 ระบุเพลงเกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.5 ระบุร้องเพลงพระราชนิพนธ์ได้ตั้งแต่อายุต่ำกว่า 15 ปี โดยสำรวจพบที่ร้องได้ครั้งแรกอายุเพียง 5 ขวบเท่านั้น และมีเพียงร้อยละ 4.4 ระบุร้องเพลงพระราชนิพนธ์ได้ตอนอายุ 15 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.6 ระบุมีความหวังและกำลังใจ ที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า มีเพียงร้อยละ 4.4 ที่ระบุหมดหวัง

เพลงใกล้รุ่ง (KLAI ROONG)

เกร็ดน่ารู้

เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง: Near Dawn เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔ ทรงพระราชนิพนธ์ในพ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทย โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงช่วย

ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ประพันธ์ขึ้น และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงช่วยแก้ไข แล้วพระราชทานให้วงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลงครั้งแรก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบัน) เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

เนื้อร้องเพลงใกล้รุ่ง

ได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกลไกล

ชุ่มชื่นฤทัยหวานใดจะปาน

ฟังเสียงบรรเลงขับเพลงประสาน

จากทิพย์วิมานประทานกล่อมใจ

ใกล้ยามเมื่อแสงทองส่อง

ฉันคอยมองจ้องฟ้าเรืองรำไร

ลมโบกโบยมาหนาวใจ

รอช้าเพียงไรตะวันจะมา

เพลิดเพลินฤทัยฟังไก่ประสานเสียงกัน

ดอกมะลิวัลย์อวลกลิ่นระคนมณฑา

โอ้ในยามนี้เพลินหนักหนาแสงทองนวลผ่องนภา

แสนเพลินอุราสำราญ

หมู่มวลวิหคบินผกมาแต่รังนอน

เฝ้าเชยชิดช้อนลิ้มชมบัวบาน

ยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขาน

สอดคล้องกังวานซาบซ่านจับใจ

เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง  MV

https://www.youtube.com/watch?v=GZ6zFcF3044

First posted: 28 ตุลาคม 2559 | 10:44