Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / ศิลปวัฒนธรรม / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ระหว่าง 25-29 ตุลาคม
โปรดเกล้าฯ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ระหว่าง 25-29 ตุลาคม
พระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) รวมวิชาช่างสรรพศิลป์ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม (ภาพกรมศิลปากร)
Last updated: 18 เมษายน 2560 | 16:57
สำนักราชเลขาธิการและสำนักนายกรัฐมนตรีเผยโปรดเกล้าฯ กำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 เผยรายละเอียดการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560  ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ นำภาพหนังสือของนายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ราชเลขาธิการที่มีถึงนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 18 เมษายน ระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 โดยวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุดของการพระราชพิธี กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

นายธงทองได้โพสต์หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๒.๕/๘๐๗๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พร้อมกับระบุว่ากราบเรียน นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ้างถึง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๙/๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยร่างหมายกำหนดการ การเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และภาพพระบรมโกศ ไปจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน กับการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ฯ และพระราชทานตามที่ขอรับพระมหากรุณา

รายละเอียดของพระราชพิธีและการดำเนินงาน

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 เมษายน นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยร่างหมาย กำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ดังนี้

งานวันที่ 1 เวลา 17.30 น. (วันที่ 25 ตุลาคม)พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

งานวันที่ 2 เวลา 07.00 น.(วันที่ 26 ตุลาคม) พระราชพิธีเชิญพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาศ เวลา 17.30 -22.00 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ

งานวันที่ 3 เวลา 08.00 น.(วันที่ 27 ตุลาคม) พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ

งานวันที่ 4 เวลา 17.30 น.(วันที่ 28 ตุลาคม) พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

งานวันที่ 5 เวลา 10.30 น. (วันที่ 29 ตุลาคม)พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เวลา 17.30 น. พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร

ขณะที่การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน จะดำเนินการทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ ตลอดจนในต่างประเทศ ดังนี้

1.ในส่วนกลาง จะจัดตั้งซุ้มขนาดใหญ่สำหรับประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงท้องสนามหลวง 12 ซุ้ม ได้แก่ ข้างกองสลาก (เดิม) จำนวน 2 ซุ้ม, สวนสันติชัยปราการ, ฐานทัพเรือกรุงเทพ, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์, เชิงสะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี), ลานปฐมราชานุสรณ์ สะพานพุทธยอดฟ้าฯ, ลานเซ็นทรัลเวิล์ด, กองบัญชาการกองทัพบก, หน้าลานสนามศุภชลาศัย วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศวิหาร

นอกจากนั้น พื้นที่ตามมุมเมือง จำนวน 4 ซุ้ม ได้แก่ หน้าอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก, ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น), ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และสวนหลวง ร.9 รวมทั้งจัดตั้งซุ้มขนาดกลาง จำนวน 23 ซุ้ม ได้แก่ บริเวณถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนราชดำเนินกลาง บริเวณถนนราชดำเนินนอก ถนนหลานหลวง และตามวัดต่างๆโดยมีกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน

2.ในส่วนภูมิภาค จังหวัดและอำเภอจะจัดพิธีในทุกจังหวัดและทุกอำเภอ โดยจังหวัดและอำเภอเมืองจะจัดพิธีร่วมกัน มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน

ในต่างประเทศ จะจัดพิธีในพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุล และวัดไทยในต่างประเทศ โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน

สำหรับ การบริการและอำนวยความสะดวกในงานพระราชพิธีฯ รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมหน่วยแพทย์พยาบาลไว้คอยบริการตามสถานที่ต่าง ๆ พร้อมทั้ง จัดอาหาร น้ำดื่ม และรถสุขา เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนผู้ไปร่วมพิธีให้ได้รับความสะดวกอย่างทั่วถึง

พระเมรุมาศ งานรวมช่างศิลปกรรมชาติ

http://www.siamrath.co.th/n/9095

 

First posted: 18 เมษายน 2560 | 16:55