Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / ศิลปวัฒนธรรม / กระทรวงวัฒนธรรม, มรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 8
กระทรวงวัฒนธรรมเปิดรายชื่อหนังไทย 20 เรื่อง ขึ้นทะเบียน 'มรดกภาพยนตร์ของชาติ'ครั้งที่ 8
Last updated: 12 ตุลาคม 2561 | 12:41
ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2561นี้ หอภาพยนตร์จะมีการนำภาพยนตร์ที่ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 8 มาจัดฉายที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และทางช่องทาง Youtube ของหอภาพยนตร์ www.youtube.com/FilmArchiveThailand

4 ตุลาคม ถือเป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศรายชื่อภาพยนตร์ 20 เรื่อง ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ เป็นหลักประกันว่าภาพยนตร์เหล่านี้จะได้รับการอนุรักษ์อย่างดีเพื่อส่งต่อให้ชนรุ่นหลัง

โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ต้องเป็นภาพยนตร์ที่ทรงคุณค่า บันทึกประวัติศาสตร์ ความทรงจำ มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสูญภาพยนตร์เก่าที่ต้องบูรณภาพ หรือเป็นภาพยนตร์มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงสังคมในยุคสมัยต่างๆ

โดยปี2561นี้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินได้คัดเลือกภาพยนตร์จำนวน 20 เรื่อง จากภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอให้พิจารณา 325 เรื่อง จากประชาชนที่ร่วมเสนอกว่า 1,000 ราย ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติได้แก่

1 งานพระบรมศพพระพุทธเจ้าหลวง(2453)

2 การถ่ายภาพยนตร์เสียงในฟิล์มครั้งแรกในสยาม(2472)

3 แข่งขันกอล์ฟ ๒๔๗๔ (2474)

4 ขนมเปี๊ยะของอากง (2496)

5 หนุมานเผชิญภัยครั้งใหม่ [2500]

6 ภาพยนตร์โฆษณาสี่คิงส์ (2502)

7 งานศพนายอ๋องซิมผ่าย ถาวรว่องวงศ์ (2512)

8 ไอ้ทุย (2514)

9 พิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชนผู้เสียชีวิต ณ บริเวณท้องสนามหลวง 13-15 ตุลาคม 2517 (2517)

10 เพื่อนรัก (2520)

11 มนต์รักแม่น้ำมูล (2520)

12 เมียหลวง (2521)

13 เลือดสุพรรณ (2522)

14 รุ่งอรุณวันใหม่ในป่า (2523)

15 แก้ว (2523)

16 อนึ่ง คิดถึงพอสังเขป (2535)

17 กล่อง (2541)

18 สัตว์ประหลาด ! (2547)

19 ก้านกล้วย (2549)

20 ฉลาดเกมส์โกง (2560)

ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2561นี้ หอภาพยนตร์จะมีการนำภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 8 บางส่วน มาจัดฉายที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และทางช่องทาง Youtube ของหอภาพยนตร์ www.youtube.com/FilmArchiveThailand

First posted: 12 ตุลาคม 2561 | 12:36