Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / / สหรัฐ
รัฐบาลเงา (Deep State) ในสหรัฐอเมริกาคือใคร? โดย ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์
รัฐบาลเงา (Deep State) ในสหรัฐอเมริกาคือใคร? โดย ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์
Last updated: 27 เมษายน 2560 | 10:00
อาจารย์ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ได้อธิบายไว้ในเฟซบุ๊กของตนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลสหรัฐหรือรัฐบาลเงา จนรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งมาไม่สามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน บุคคลเหล่านี้อาจเรียกว่า The Establishment หรือ Deep State ก็ได้ ดังนี้......

ความจริง กลุ่มสมาชิก *รัฐบาลเงา* ที่ควบคุมประธานาธิบดีทุกรัฐบาลในสหรัฐ อเมริกาจนกระทั่งประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้งมาไม่สามารถทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้กับประชาชนได้ มีคนเคยเขียนถึงเป็นหนังสือแล้ว บางคนเรียกกลุ่มนี้ว่า The Establishment (ชนชั้นนำซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคม) บางคนเรียกว่าเป็นกลุ่มอิลลูมินาติ (Illuminati) ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่ทรงอิทธิพลในสหรัฐอเมริกา โดยมีนายทุนรวยๆ ไม่กี่ตระกูลหนุนหลังอยู่และกำหนดนโยบายให้เป็นตามที่ตนปรารถนา

เพิ่งมาปีที่แล้ว (พ.ศ.๒๕๕๙) นี่เองที่ ไมเคิล ลอฟเกรน (Michael หรือ Mike Loftgren) ได้ประดิษฐ์ใช้คำว่า Deep State (กลุ่มคนที่ควบคุมโครงสร้างสังคมอเมริกันอย่างลึกๆ อยู่) เพื่ออธิบายถึง รัฐบาลเงา’ (A Shaddow Government) ว่า *เป็นผู้กว้างขวางนอกรัฐธรรมนูญตัวจริงในสังคมอเมริกัน* ซึ่งคอยควบคุมนโยบายต่างประเทศ, นโยบายการค้า รวมทั้งภารกิจเร่งด่วน (priorities) ที่รัฐบาลควรทำ โดยไม่ได้สนใจใยดีต่อเจตนารมณ์ลงคะแนนเสียงของประชาชนเลย

พูดง่ายๆ ว่ากลุ่มรัฐบาลเงานี้จะควบคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้เป็นตามที่ตนประสงค์ พูดง่ายๆ ว่าเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง ไม่ได้สนใจว่าประชาชน ที่ลงคะแนนเสียงต้องการให้รัฐบาลทำอะไร

ไมเคิลเป็นคนแรกที่ใช้คำว่า Deep State ซึ่งผมขอใช้คำแปลง่ายๆ ว่า รัฐบาลเงาซึ่งทำหน้าที่กำกับรัฐบาลอเมริกาทุกรัฐบาลอยู่เบื้อหลัง ดังนั้น รายละเอียดคำอธิบาย ของผมจึงมาจากหนังสือของเขาที่เพิ่งพิมพ์ออกมาเมื่อปีที่แล้วนีเอง โดยเขาให้ชื่อ อย่างตรงไปตรงมาว่า The Deep State (๒๐๑๖)

ไมเคิลอธิบายว่ากลุ่มรัฐบาลเงานี้ประกอบไปด้วยกลุ่มชนจากหลายองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

๑.องค์กรฝ่ายความมั่นคงและบังคับใช้กฎหมาย (national securities and law enforcement agencies) ๒.กระทรวงกลาโหม (The Department of Defence) ๓.กระทรวงการต่างประเทศ (The Department of State) ๔.กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security) ๕. องค์การซีไอเอ (The Central Intelligence Agencies) ๖.กระทรวงยุติธรรม (The Justice Department) ๗.กระทรวงการคลัง (The Department of Treasury)

นอกจากนี้แล้ว ยังมีกลุ่มศาลหรือผู้พิพากษาและสส.บางส่วนที่ได้รับเลือกตั้งมาด้วย นอกเหนือไปจากนี้แล้ว ยังมีกลุ่มธุรกิจเครือข่าย ๓ กลุ่มใหญ่ที่ทำงาน อย่างบรรสาน สอดคล้องกันคือ

๑.กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาวุธขาย (The military-industrial coplex) ๒.กลุ่มทุนใหญ่ที่วอลล์สตรีท ๓.กลุ่มทุนใหญ่ที่ซิลิคอนแวลเลย์ (Silicon Valley) ไม่เพียงแต่หน่วยงานรัฐหรือพนักงานรัฐเท่านั้นที่ดำเนินตามนโยบายรัฐบาลเงา ยังมีภาคเอกชนร่วมปฏิบัติการอีกมาก เคยมีนักเขียน ๒ ท่านคือ Dana Priest และ William Arkin ลงทุนไปศึกษาพบว่าหลังก่อวินาศกรรมที่เวิลด์เทรด (๙/๑๑) มี การแพร่ขยายเครือข่ายการทำงานไปสู่ภาคเอกชนและมีเอกชนไม่น้อยกว่า ๘๕๔,๐๐๐ คนที่ทำงานให้

หน่วยงานและเหล่านี้ จะได้รับการประสานให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะทำงาน ประจำสำนักบริหารประธานาธิบดีผ่านทางสภาความมั่นคงแห่งชาติ (The National Security Council) คนเหล่านี้จะรวมตัวกันและทำงานให้ไปในทิศ ทางเดียวกัน โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากกลุ่มทุนใหญ่ที่วอลล์สตรีตเป็นหลัก

ถ้าเราดูเครือข่ายของกลุ่มรัฐบาลเงาเหล่านี้ เราจะเห็นได้ว่าหน่วยงานระดับกระทรวงหลักๆของรัฐบาลอเมริกาซึ่งดูแลนโยบายต่างประเทศล้วนแต่อยู่ในเครือข่ายรัฐบาลเงาทั้งสิ้น เมื่อคนเหล่านี้ทั้งหมดเข้าไปอยู่ในห้องประชุมประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ซึ่งมีเครือข่ายสนับสนุนไม่มากนัก เสียงส่วนใหญ่จึงถูกครอบงำโดยเสียงของรัฐบาลเงา นอกจากนั้น ข้อมูลต่างๆ ก่อนจะถึงมือประธานาธิบดีถูกเตรียมพร้อมจากรัฐบาลเงา ด้วยเหตุนี้ โดนัลด์ ทรัมป์จึงไม่สามารถจะทำอะไรได้มาก

เราจึงสรุปได้ว่ารัฐธรรมนูญของอเมริกาไม่ได้มีความหมายใดๆ เลย การเลือกตั้งเป็นแค่ พิธีกรรมเปลี่ยนคนมาทำงานเท่านั้น เสียงของประชาชนที่ไปเลือกตั้งไม่ได้รับการเคารพจากรัฐบาล รัฐบาลไม่ได้ทำตามเสียงเรียกร้องของประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้ ภายใต้กรอบกติกาของประชาธิปไตย (democracy) ที่เข้าใจกัน ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนด

แท้ที่จริงแล้ว การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีประโยชน์อันใดต่อ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเลยด้วยซ้ำเพราะคนได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังทุกรัฐบาลก็คือเครือขายธุรกิจของรัฐบาลเงาซึ่งเป็นกลุ่มทุนและเอกชนไม่กี่รายเท่านั้น

เป็นอย่างที่ผมสรุปไว้ในโพสต์ก่อนหน้านี้แล้วว่ารัฐบาลอเมริกาคือ *รัฐบาลที่ปกครองด้วยระบบฟาสซิสม์* ตามที่เบนิโต มุสโซลินีเคยนิยามไว้โดยแท้ เพราะรัฐบาลถูกควบคุมโดยกลุ่มชนชั้นนำไม่กี่กลุ่มเท่านั้น 

๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

ที่มา

https://www.facebook.com/bodhinand007/posts/1283317681716189

First posted: 27 เมษายน 2560 | 09:50