Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / Thai Tribune Forum / สังศิต พิริยะรังสรรค์, สถานการณ์ 8 กุมภาพันธ์, การเมืองการเลือกตั้งไทย
สถานการณ์ 8 กุมภาพันธ์ทำให้ภูมิรัฐศาสตร์ไทยเปลี่ยนแปลง ฝ่ายรุกตกเป็นฝ่ายรับ ฝ่ายรับกลับเป็นฝ่ายรุก โดย สังศิต พิริยะรังสรรค์
สถานการณ์ 8 กุมภาพันธ์ทำให้ภูมิรัฐศาสตร์ไทยเปลี่ยนแปลง ฝ่ายรุกตกเป็นฝ่ายรับ ฝ่ายรับกลับเป็นฝ่ายรุก โดย สังศิต พิริยะรังสรรค์
ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติกับสถานการณ์ 8 ก.พ.ที่ก่อผลกระทบต่อการเมืองและการเลือกตั้งไทย
Last updated: 11 กุมภาพันธ์ 2562 | 21:04
' ...พฤติกรรมของ ทษช.ในครั้งนี้ได้ทำให้ภูมิรัฐศาสตร์ของไทยเปลี่ยนแปลงไปหมด ฝ่ายรุกตกเป็นฝ่ายรับ และฝ่ายรับกลับมาเป็นฝ่ายรุก เพราะคนได้เห็นภาวะความเป็นผู้นำของพลเอกประยุทธ์ในการรับมือและการเผชิญหน้ากับการก่อตัวของวิกฤติการเมืองไทยครั้งใหม่อย่างสงบนิ่ง รวมทั้งยังมาจากกลยุทธ์ที่ผิดพลาดของคุณทักษิณที่ทำให้คนเห็นว่าคุณทักษิณทำได้ทุกอย่างเพียงแค่ได้อำนาจกลับคืนเท่านั้น'

สถานการณ์ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อการเมืองและการเลือกตั้งของไทยในขณะนี้ค่อนข้างสูง กล่าวคือ

1.พรรคไทยรักษาชาติต้องยุติบทบาททางการเมืองในแง่พฤตินัยอย่างน้อยที่สุดเป็นการชั่วคราว แต่มีความโน้มเอียงสูงว่าพรรคการเมืองพรรคนี้อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วย ดังนั้นพรรคไทยรักษาชาติคงไม่สามารถรณรงค์หาเสียงต่อไปได้แล้ว ยุทธศาสตร์ของคุณทักษิณที่กำหนดไว้ให้ทษช.เป็นพรรคที่เก็บคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อจึงไม่เป็นจริงอีกต่อไป

2.ผลกระทบของทษช.ส่งผลให้พรรคการเมืองของคุณทักษิณทำงานได้ลำบาก พรรคเพื่อชาติ พรรคเพื่อไทยและพรรคที่เหลือทั้งหมดต่างต้องถอยหลังหรือประกาศยุติการหาเสียงในบางพื้นที่แล้ว การต้องเสียงเวลากับการปรับกลยุทธ์ในการหาเสียงใหม่หมดเป็นตัวกำหนดให้เกิดกระแสนิยมของคุณทักษิณทั้งหมดตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว

3.พลังสำคัญที่ไปเร่งให้พรรคการเมืองของคุณทักษิณตกต่ำหนักลงไปอีกคือความหวาดระแวงและความกลัวของบรรดานายทุนที่สนับสนุนทางด้านการเงินให้แก่พรรคของคุณทักษิณจะถอยห่างออกมา พรรคการเมืองที่ขาดน้ำเลี้ยงในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง เหมือนกองทัพที่มีทหารแต่ไม่มีข้าวปลาอาหารจะบริโภค ขวัญของทหารจะตกต่ำและค่อยๆพากันหนีทัพอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และ

4.คะแนนนิยมส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและพรรคพลังประชารัฐจะตีกลับ คนจะตัดสินใจเลือกพลเอกประยุทธ์เพราะเห็นว่าการกระทำความผิดของคุณทักษิณในครั้งนี้โจ่งแจ้งและมิบังควรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทำให้คนไทยทั้งประเทศตกอยู่ในความไม่แน่นอนของอนาคตอยู่ตลอดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

พฤติกรรมของ ทษช.ในครั้งนี้ได้ทำให้ภูมิรัฐศาสตร์ของไทยเปลี่ยนแปลงไปหมด ฝ่ายรุกตกเป็นฝ่ายรับ และฝ่ายรับกลับมาเป็นฝ่ายรุก เพราะคนได้เห็นภาวะความเป็นผู้นำของพลเอกประยุทธ์ในการรับมือและการเผชิญหน้ากับการก่อตัวของวิกฤติการเมืองไทยครั้งใหม่อย่างสงบนิ่ง รวมทั้งยังมาจากกลยุทธ์ที่ผิดพลาดของคุณทักษิณที่ทำให้คนเห็นว่าคุณทักษิณทำได้ทุกอย่างเพียงแค่ได้อำนาจกลับคืนเท่านั้น

จากผมเอง สังศิต พิริยะรังสรรค์

10 กุมภาพันธ์ 2562

First posted: 11 กุมภาพันธ์ 2562 | 13:51