Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / อาหารและเครื่องดื่ม / ฝรั่งเศส มอนซานโต ยากำจัดวัชชพืช
ปูตินประกาศส่งสินค้าออร์แกนิกครองตลาดโลก-ยุโรป 19 ประเทศปฏิเสธ GMO
ปูตินประกาศส่งสินค้าออร์แกนิกครองตลาดโลก-ยุโรป 19 ประเทศปฏิเสธ GMO
วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย
Last updated: 18 ธันวาคม 2558 | 13:02
รัสเซียประกาศส่งสินค้าพืชผักออร์แกนิกสู่ตลาดโลกมากที่สุด เผยปีที่แล้วส่งออกสินค้าเกษตร 2 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมเลี้ยงตัวเองได้ในปี 2020 ยุโรป 19 ประเทศปฏิเสธ GMO

ภายหลัจากที่โลกออกมาต่อต้านและตื่นตัวเรื่องอาหารสุขภาพ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียแถลงต่อรัฐสภาของประเทศว่ารัสเซียจะเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ทำให้สภาพแวดล้อมโลกสะอาดและสินค้าออร์แกนิกที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งจะทำให้รัสเซียเลี้ยงตัวเองได้ภายในปี 2020

เราไม่เพียงแต่จะเลี้ยงตัวเราเองได้ด้วยที่ดินของเรา ด้วยน้ำของเรา รัสเซียยังจะเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ,เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังเป็นอาหารที่มีคุณภาพสูง ที่ประเทศตะวันตกสูญเสียการผลิตไปนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการของตลาดโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นายปูตินกล่าว   

นายปูตินเปิดเผยว่าในอดีตรัสเซียเป็นประเทศนำเข้า แต่ปัจจุบันเป็นประเทศผู้ส่งออก เมื่อ 10 ปีมาแล้ว  สินค้าประเภทอาหาร เรานำเข้าครึ่งหนึ่ง(ของการบริโภค)จากต่างประเทศ เราพึ่งพิงอยู่กับการนำเข้า  ทุกวันนี้รัสเซียกลายเป็นผู้ส่งออก เมื่อปีที่แล้วเราส่งออกสินค้าเกษตร 20 พันล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 1 ใน 4 ที่เรามีรายได้จากการส่งออกอาวุธและ 1 ใน 3 ของรายได้นั้นเราส่งออกแก๊สธรรมชาติ

ปูตินกล่าวว่าเหล่านี้จะทำให้รัสเซียสามารถส่งสินค้าเกษตรไปจำหน่ายตามตลาดในประเทศด้วยผลผลิตของตัวเองหรือเลี้ยงตัวเองได้ภายในปี  2020

เมื่อเดือนกันยายน 2558 กรุงเครมลินตัดสินใจที่จะไม่ผลิตสินค้าแปลงพันธุกรรม

(GMOs) ทั้งมวล

ปัจจุบันรัสเซียถูกแซงชั่นจากประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา แต่ภายหลังจากเครื่องบินรัสเซียถูกตุรกียิงตก  รัสเซียก็สั่งห้ามนำเข้าผลไม้,พืชผักตลอดจนสินค้าสัตว์ปีกจากตุรกี การห้ามนำเข้านี้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  

ภาพข้าวโพด GMO (Vincent Kessler / Reuters)

----------------------------------------------------------------------------------------------

ขณะเดียวกัน ณ ปัจจุบันมีรายงานประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป(EU) 2 ใน 3 หรือรวม 19 ประเทศปฏิเสธที่จะผลิตสินค้าแปลงพันธุกรรม ทั้งนี้หลังจากที่คณะกรรมการยุโรป (European Commission) ให้แต่ละประเทศตัดสินใจเอาเอง (opt-out)ว่าจะปลูกหรือไม่ปลูก  ซึ่งคณะกรรมการยุโรปประกาศออกมาแล้วว่า 19 ประเทศไม่ปลูกพืช GMO

สำหรับกฎเกณฑ์นี้มีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ที่จะอนุญาตให้ประเทศสมาชิก 28 ประเทศเลือกเอาเองว่าจะปลูกหรือไม่ปลูก แม้ว่ายุโรปจะประกาศออกมาแล้วว่าสามารถปลูกพืช GMOในที่ดินของยุโรปได้

อย่างไรก็ตามกรรมการยุโรปได้ให้แต่ละประเทศสมาชิกตัดสินใจภายในวันที่ 3 ตุลาคมเพื่อจะได้ให้ความชัดเจนของแต่ละประเทศปรากฎออกมา เรื่องนี้คณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารของยุโรป ( the European Food Safety Authority =EFSA) ประกาศออกมาแล้วว่าพืช GMO ปลอดภัย  

นายเอ็นริโก้ บริวิโอ โฆษกของคณะกรรมการเปิดเผยว่ามี 19 ประเทศปฏิเสธที่จะปลูกข้าวโพดของบริษัทมอนซานโต้ (Monsanto’s GM maize MON 810) ข้าวโพดนี้มีการปลูกเพื่อจำหน่ายทางธุรกิจโดยปลูกที่ประเทศสเปนและปอร์ตุเกส  

ประเทศที่ปฏิเสธและขอค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติม 19 ประเทศประกอบด้วย Belgium และ UK ขอทดลองเป็นบางส่วน,เยอรมนีเช่นกันจะขอปลูกบางส่วนและวิจัยเพิ่มเติม อีก 16 ประเทศปฏิเสธสิ้นเชิงประกอบด้วย Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, France, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland และ Slovenia.

การปฏิเสธดังกล่าวมีผลต่อการจำหน่ายพืชแปลงพันธุกรรมของบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ประกอบด้วย Monsanto, DuPont Pioneer และ Dow Chemical

ในยุโรปมีการรณรงค์ต่อต้าน GMO กันอย่างกว้างขวาง นักสภาพแวดล้อมวิทยาระบุว่าพืช GMO จะเข้ามาทำลายความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผลในยุโรป

สินค้าออแกนิกส์ในจีน

http://www.ditp.go.th/contents_attach/66481/55000256.pdf

First posted: 18 ธันวาคม 2558 | 13:01