Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
ภาพ “พระโคแรกนาขวัญ” ในสมัยรัชกาลที่ ๔
ภาพ “พระโคแรกนาขวัญ” ในสมัยรัชกาลที่ ๔
Last updated: 15 พฤษภาคม 2561 | 12:38

ภาพถ่ายเก่า “พระโคแรกนาขวัญ” ณ ทุ่งพระเมรุ หรือสนามหลวง สมัยรัชกาลที่ ๔ ในภาพตอนบนด้านซ้ายจะเห็น วัดมหาธาตุ ส่วนด้านขวา คือแนวกำแพง ประตู และป้อมของพระราชวังบวรสถานมงคล (ขอบคุณภาพจากเพจ : National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)

First posted: 15 พฤษภาคม 2561 | 12:37