Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / ภาพศิลปวัฒนธรรม / วาเลนไทน์, รักเดียว, รัชกาลที่7, ห้องสมุด, มสธ, พระบรมศพ, พระราชวังบางปะอินทร์
วันแห่งความรักกับเรื่อง รักเดียวในพระราชหฤทัยรัชกาลที่ 7
วันแห่งความรักกับเรื่อง รักเดียวในพระราชหฤทัยรัชกาลที่ 7
Last updated: 15 กุมภาพันธ์ 2563 | 12:28
ห้องสมุด มสธ. เผยแพร่เรื่องราวและภาพ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ในรัขกาลที่ 6 ทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และเสด็จกลับมาประเทศสยามเพื่อทรงร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยประทับร่วมกับสมเด็จพระบรมราชชนนี ณ วังพญาไท

งพญาไท ซึ่งเป็นที่รวมของบรรดาหม่อมเจ้าพระภาคิไนย (หลาน) ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชชนนี จึงทรงพบปะคุ้นเคยกับบรรดาหม่อมเจ้าเหล่านั้นเสมอ ต่อมาเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ครั้นทรงสำเร็จการศึกษา ทรงรับราชการในกองทัพอังกฤษระยะหนึ่ง ก็เสด็จฯ กลับประเทศสยาม ประทับที่วังท่าเตียนบ้าง วังพญาไทบ้าง ในบรรดาหม่อมเจ้าพระภาคิไนยในสมเด็จพระบรมราชชนนี มีหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัตน์พระธิดาในสมเด็จกรมหลวงสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ พระอนุชาในสมเด็จพระบรมราชชนนีรวมอยู่ด้วย จึงทรงคุ้นเคยใกล้ชิด

สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ทรงผนวช จำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร และเมื่อจะทรงลาสิกขา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชวนให้อยู่ในสมณเพศต่อ แต่ทรงตอบว่าทรงมีพระโรคเบียดเบียน และทรงมีความรักสตรีแล้ว จึงทรงลาสิกขา ต่อมาได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า ทรงรักหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี และอยากทรงอภิเษกสมรส พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสในวันที่ 26 สิงหาคม 2461 ที่พระราชวังบางปะอิน ซึ่งงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของทั้งสองพระองค์ นับเป็นการพิธีครั้งแรกหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการเศกสมรสแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์ พุทธศักราช 2461

 

ความรักของทั้งสองพระองค์ ยั่งยืนตลอดพระชนม์ชีพ หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ ราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงเล่าว่า ทั้งสองพระองค์ทรงดูแลกันและกัน ทรงอยู่เคียงข้างกันเสมอจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในอังกฤษในวันที่ 30 พฤษภาคม 2484

ก่อนสวรรคตนั้น มีรับสั่งให้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จกลับไปที่พระตำหนักเวนคอร์ท ซึ่งเป็นที่ประทับเดิมก่อนทรงย้ายมาอยู่พระตำหนักคอมพ์ตันนอกกรุงลอนดอนเพื่อเก็บสัมภาระที่ยังคงเหลืออยู่ที่นั่น ระหว่างทางเสด็จฯ สมเด็จฯ ทรงเห็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยืนขวางหน้ารถยนต์ที่นั่ง ต่อมาตำรวจจราจรโบกรถ กราบทูลให้เสด็จฯ กลับพระตำหนักคอมพ์ตันด่วน เมื่อกลับถึง ก็ทรงทราบว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้ว ที่พระตำหนักคอมพ์ตันนั่นเอง

First posted: 15 กุมภาพันธ์ 2563 | 12:28